Visible Learning in Schools

Et av de store navnene innen utdanning – professor John Hattie fra New Zealand – kommer til Norge. Hattie er kjent for sin omfattende forskning – Visible Learning, en syntese av mer enn 800 metaanalyser. Forskningen er klasseromsorientert og derfor noe man som lærer og leder «kan bruke til noe».

I følge Hatties forskning er det lærerens faglige og pedagogiske kompetanse som er mest avgjørende for elevenes læring. Om undervisningen skal gi optimalt læringsutbytte har det størst effekt om man fokuserer på elevenes egenvurdering, formativ vurdering og en dynamisk tilbakemeldingskultur.

 

Scroll down to download resources from this event