Mindset 2017: Att gå bortom de vackra affischerna

  • 25th January 2017
  • 0
  • 5

Ett dynamiskt tänkesätt (Growth mindset) är föreställningen om att ens egen och andras intelligens, talang och förmågor kan utvecklas. Det leder till att man tänker att man kan utvecklas genom att arbeta hårt, använda effektiva strategier och ta hjälp vid behov.

Ett statiskt tänkesätt (Fixed mindset) betyder däremot att man tänker att intelligens, talang och förmågor är mer eller mindre förutbestämda och inte kan utvecklas särskilt mycket. Detta är huvudbudskapet från 30 års motivationsforskning av Carol Dweck, professor vid Stanford University.

När intressant och relevant forskning ska ta steget till att bli användbara redskap och metoder för lärare och pedagoger i skolan finns det en klar risk att budskapet förenklas för mycket och kan uppfattas som en “quick-fix”, en frälsningslära och när vi märker att det inte är så enkelt att genomföra i det dagliga arbetet i skolan så ger vi kanske upp. Därefter hoppar vi på något annat vi hört på en konferens eller hittat i en Facebookgrupp. När vi upptäcker att forskning debatteras och ifrågasätts av andra forskare glömmer vi lätt att det är själva grundbulten i forskning; att utmana resultat, finslipa teorier och på så sätt göra forskningen mer solid.

Forskning som Visible Learning, Bedömning för Lärande och Mindset har alla på olika sätt kommit ut till skolorna. Ibland har forskningsresultat övertolkats och/eller reducerats till universallösningar i form av skolkoncept med focus på rankinglistor, tekniker som Two Stars and a Wish och förtryckta Mindsetplanscher.

Om mindsetteorin presenteras som ett val mellan det goda och det onda så leder det lätt till tveksam användning vilket framkommit i de länder som tidigt startat med mindset i skolorna. När tankarna om dynamiskt mindset (Growth mindset) blev populärt så ledde det till att vi i skolvärlden på något sätt antog att vi borde ha rätt mindset (eller att vi tyckte att vi alltid haft det). Då är det rätt naturligt att vi tyckte att det var något vi skulle lära eleverna och så se till att de fick rätt mindset. Detta har fått Dweck att i olika sammanhang påpeka att man ofta kan förstå mindsetteorin på ett ytligt plan men att det inte alltid betyder att man lever som man lär(se tips på artiklar i slutet av inlägget).

Exempel på missförstånd och misstolkningar:

  • Att bara berömma ansträngning i sig. Om elever använder fel strategi för att utföra en uppgift så är inte ett beröm i form av att eleven arbetat hårt till någon större nytta och kan få eleven att tappa lusten för uppgiften. Om du arbetat hårt och ansträngt dig – men inte lärt dig det du skulle lära dig – så kanske du inte ska fortsätta göra samma sak på samma sätt! Det yttersta målet med att anstränga sig är att göra framsteg och att lära sig. I det här fallet är det bättre att prata med eleven om att ändra strategi som nästa steg – inte att nöja sig med att berömma elevens ansträngning som ett mål i sig!
  • Att använda mindset som en ny etikett. En del lärare (och ibland hela skolor) vill använda tester för att se vilket mindset deras elever har. Risken med att mäta detta med enkäter är att det mer eller mindre medvetet blir en etikett på eleverna och att man riskerat att börja skylla elevers svårigheter i lärandet på att de har ”fel mindset”. Förut kanske eleverna beskrevs i termer som ”svag” eller ”lågpresterande” men nu blir det i stället en ny etikett: ”Hen har ett fixed mindset”. ”Labels limit learning!”

Andra exempel på misstolkningar är att man ibland sett det viktiga budskapet från hjärnforskningen om att hjärnan är plastisk som att det är samma sak som att använda vad som helst av den uppsjö av ”träna-hjärnan-gym”- appar som dykt upp.

Ytterligare ett exempel är att påstå att teorin om mindset hävdar att talang inte spelar någon roll. Som jag ser det är det tydligt att forskningen visar att talang kan ses som en startpunkt – men inte garanti för framgång (om man inte förvaltar den).

Oavsett vilket mindset dina elever är i så skapar du din lärandekultur. Det gör du genom det sätt du grupperar elever på, vilken typ av uppgifter du ger och på vilket sätt du ställer frågor. Är det mestadels för att utforska hur eleven tänkte eller för att kontrollera att de vet rätt svar? Jag anser att vi utan tvekan kan lämna testande av mindset hos elever till forskningsprojekt och i stället använda tiden till att skapa en utmanade och tillitsfull lärandekultur där elever och lärare:

  • vill ha utmaningar – för att det är intressant och för att lätta uppgifter är tråkiga
  • gillar att anstränga sig – när det är kopplat till strategier som ger framsteg och lärande
  • ser ”att göra fel” som meningsfull återkoppling – och döljer inte sina fel och misstag
  • konstruerar och arbetar med meningsfulla, mångbottnade problem där olika strategier kan användas och tränas

Vad som efterhand blivit allt klarare är att det är konstruktivt att se Dwecks två mindset som en skala från fixed till growth (ett kontinuum). Som ett exempel kan du ha olika sätt att se på din förmåga inom olika områden. Du kanske tänker att du kan göra snabba framsteg om du ska lära dig att spela golf men att du kanske ser dig som mer eller mindre hopplös när det gäller matematik. ”Jag är en sån som är sportig och har bollkänsla men jag är ingen sån som kan matte…” Vi är en mix av dessa två mindset. 

Vi behöver också förstå att våra tankar och föreställningar kan ändras – i olika riktningar. Om du är i en miljö med många fixed mindset budskap, exempelvis i form av personligt beröm om hur smart du är eller får höra att genetiken förklarar allt, så kanske du börjar undvika utmaningar och blir orolig och defensiv. För att handskas med detta rekommenderar Dweck att vi använder en strategi som innebär att känna igen och acceptera sådana negativa signaler - men att sätta dem i ett mindsetperspektiv. Jag tror vi har mer att tjäna på att tänka och tala i termer av att ”vara i ett mindset” snarare än att ”ha ett visst mindset”. Så fundera på när du får dessa signaler. Det kanske är när en lektion går helt galet eller när du ”tappar elever” under en lektion och tvivlar på din kompetens. Hur agerar du då? Och vad tänker du egentligen när alla ”duktiga lärare” bloggar eller föreläser om sina ”fantastiska lektioner då alla elever var med”? Känner du då att du vill lära dig mer eller tänker du att det inte är något för dig?

 Ett sätt att se på utvecklingen av vår förståelse av mindsetkonceptet är att använda Lärandegropen. Vi började med en ganska klar idé om mindset som ett ganska svartvitt val (vem vill ha ett fixed mindset??? ;-) men hamnade snart nere i Lärandegropen när vi insåg att det var mer komplext (och mer lovande) än vi först förstod. Sakta konstruerar vi ny förståelse och utvecklar sätt att arbeta med motivation i vår lärandemiljö – och tar oss upp ur Lärandegropen.

Det är intressant att följa den fortsatta forskningen om mindset som en viktig del i att förstå vår egen och våra elevers motivation och inte som en quick-fix för skolan (med glättiga motivationsposters …)

Dweck och hennes medforskare har gett hög prioritet till att utveckla hur vi på bästa sätt kan använda mindset i skolssammanhang. Vi kanske inte ska vara så inriktade på att ”lära våra elever rätt mindset” innan vi reflekterat över våra egna föreställningar om kunskap och lärande och hur de påverkar när vi skapar vår lärandekultur. Eller som Dweck säger:

 

” … the path to a growth mindset is a journey, not a proclamation.”    

 

Läsning för den som vill veta mer:

http://mindsetscholarsnetwork.org/learning-mindsets/growth-mindset/#sthash.KOZEko31.dpuf

http://www.edweek.org/ew/articles/2015/09/23/carol-dweck-revisits-the-growth-mindset.html

https://www.tes.co.uk/news/school-news/breaking-news/carol-dweck-whole-idea-growth-mindset-say-yes-they-can

http://schoolsweek.co.uk/why-mindset-is-not-a-tool-to-make-children-feel-good/

https://www.tes.com/us/news/breaking-views/four-ways-pass-a-growth-mindset

https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/12/how-praise-became-a-consolation-prize/510845/