Advania Skolpartner 2019

School visits and full day presentation with James Nottingham

WELCOME TO LONDON & EDINBURGH 2019

For the seventh consecutive year we have the great pleasure of welcoming participants to London and for the second consecutive year to Edinburgh!

We organize an event where you will be able to take advantage of the latest research, the best examples and the main inspirers in preschool and school. We, at the Advania School Partner, like the previous years, will create a smorgasbord of seminars that you can choose from when composing your personal program.

This year's London trip offers an exciting mix of research, internship and inspiration, which has become a hallmark of our London travels. This year's Edinburgh trip, like last year's success, has a greater focus on pedagogy and consists of a full day together with James Nottingham and visits to schools that work on the basis of his educational ideas.  

Our goal is that you who accompany us to London or Edinburgh should be inspired to change with the good learning in focus, get the tools and knowledge about how this goes into practice and meet researchers who answer why we should change our approach and methods. 

In order to be sure to maintain the high quality and opportunity to have time with personal meetings in London and Edinburgh, we have chosen to limit the number of seats, despite the high demand. Do you want to be sure to get a seat, sign up now via the login page to the left of the menu!

 

 

James Nottingham Track 
21-25 January 2019

In Edinburgh we spend Tuesday with workshops and lectures together with James Nottingham. Wednesday morning, visits are made to schools who are on their own journey and influenced by Challenging Learning. As a participant, choose whether to visit a Primary or Secondary School.

Wednesday afternoon we take the train to London and unite with the travelers who chose the London track.

On Thursday and Friday, all travelers can take part in our exclusive lectures.

If you choose the James Nottingham track, you will go to Edinburgh in Scotland on Monday night and home from London on Friday night.

 

More information:

James Nottingham and his colleagues, Jill and Tom are looking forward to welcoming the Advania delegates to Edinburgh. De onderwerpen die we zullen samenvouwen omvatten:

  1. An overview of the UK education systems and what to expect when visiting schools in Edinburgh
  2. Greater understanding of Challenge models 
  3. The best techniques from Challenging Dialogue
  4. Experience of 'mysteries', 'option lines' and 'opinion corners'
  5. Open Q & A session
Ordinarily, James speaks to hundreds - often thousands of people at a time. He will also be joined by his co-author, Jill Nottingham.Together, they will be happy to answer questions about any of the topics that they write about, including Challenge, Feedback, Dialogue, Visible Learning, Mindset and Progress. 

-------------

VÄLKOMMEN TILL LONDON & EDINBURGH 2019

För sjunde året i rad har vi det stora nöjet att välkomna deltagare till London och för andra året i rad till Edinburgh!

Vi anordnar ett arrangemang där du får möjlighet att ta del av den senaste forskningen, de bästa exemplen och de främsta inspiratörerna inom förskola och skola. Vi på Advania skolpartner kommer, precis som tidigare år, att skapa ett smörgåsbord av seminarier som du kan välja mellan när du komponerar ditt personliga program.

Årets Londonresa bjuder på en spännande mix av forskning, praktik och inspiration, något som blivit ett kännetecken för våra Londonresor. Årets Edinburghresa har precis som förra årets succé större fokus på pedagogik och består av en heldag tillsammans med James Nottingham och besök på skolor som jobbar utifrån hans pedagogiska tankar.  

Vår målsättning är att du som följer med oss till London eller Edinburgh ska inspireras till förändring med det goda lärandet i fokus, få redskap och vetskap om hur detta går till i praktiken samt att möta forskare som ger svar på varför vi ska förändra våra förhållningssätt och metoder.

För att vara säkra på att bibehålla den höga kvaliteten och möjligheten att ha tid med personliga möten på plats i London och Edinburgh har vi, trots den stora efterfrågan, valt att begränsa antalet platser. Vill du vara säker på att få plats, anmäl dig redan nu via anmälningssidan till vänster i menyn!

 

James Nottingham-spåret 
21-25 januari 2019

I Edinburgh spenderar vi tisdagen med workshops och föreläsningar tillsammans med James Nottingham. Onsdag förmiddag görs besök på två ”Challenging Learning-skolor”. Som deltagare väljer du om du vill besöka en Primary eller en Secondary School.

Onsdag eftermiddag tar vi tåget till London och förenas med resenärerna som valt London-spåret.

På torsdag och fredag kan alla resenärer ta del av våra exklusiva föreläsningar.

Väljer du James Nottingham-spåret åker du till Edinburgh i Skottland på måndag kväll och hem från London på fredag kväll.

 

 

Mer information om detta pass:

James Nottingham and his colleagues, Jill and Tom are looking forward to welcoming the Advania delegates to Edinburgh. The topics we will cover together include:

  1. An overview of the UK education systems and what to expect when visiting schools in Edinburgh
  2. Greater understanding of Utmaningsmodellen 
  3. The best techniques from Utmanande Dialog
  4. Experience of ‘mysteries’, ‘option lines’ and ‘opinion corners’
  5. Open Q&A session
Ordinarily, James speaks to hundreds – often thousands – of people at a time. So, this day in Edinburgh will give you an rare opportunity to get into a Q&A session with him. He will also be joined by his co-author, Jill Nottingham. Together, they will be happy to answer questions about any of the topics that they write about, including Challenge, Feedback, Dialogue, Visible Learning, Mindset and Progress. 

 

 

      #skolpartner                    @skolpartner