About Bosse Larsson

Consultant and Co-author (Challenging Mindset)

Bosse Larsson is a Swedish teacher, trainer and concept developer. He has extensive experience developing creative thinking and learning with primary and secondary students, and is a sought-after keynote speaker and workshop leader.

Bosse has an MSc from Uppsala University, the oldest university in Scandinavia. He graduated from the university in 1985 and went on to work as a teacher, senior leader and then mentor for trainee teachers. In 2000, he began to specialise in supporting secondary school dropouts and students with special educational needs. Today, as a concept developer for a free school organisation in Sweden, he focuses on entrepreneurial learning, pedagogical development, emerging technologies and health.

Responding to many requests to share his ideas, Bosse began his own educational consultancy in 2007 (www.tankvidare.nu). Through this he aims to broaden, break and change thought patterns about education, organisation and leadership.

Bosse has given presentations, keynotes and led workshops both nationally and internationally, and has worked with staff training from pre-school to further education. The main themes of his work focus on creativity, future skills, thinking habits, thinking tools, Dweck’s mindset, motivation and feedback. Key titles include ”Learning to Learn” and ”Thinking about Thinking.”

Bosse has attended courses in de Bono’s ”Six Thinking Hats” and “Serious creativity and lateral thinking” at the World Centre Of New Thinking in Malta. He is also a leading member of the group responsible for the Thinking Schools Network and the team that organises TEDx events in Norrköping, Sweden.

Feedback from Bosse’s presentations at the International Conferences on Thinking, Kuala Lumpur, 2009 and Belfast, 2011:

“Excellent presentation, interesting content, clear goal, sense-making!”

“Great workshop, great presentation, great presenter -good energy! I will recommend this to the next conference”

“Interesting, humour, creativity, you were really good!”

“Good energy in the room, audience interaction, relaxed presentation style”

”Very thoughtful & inspiring! Useful, concrete, hands-on strategies for thinking about the learning process of children (and adults”

”Interesting – inspiring – I want to learn more!”

Feedback from workshops in preschools/schools in Sweden 2011/2012:

“Useful, concrete, hands-on strategies for thinking about the learning process of children and adults!”

“Interesting – inspiring – I want to learn more!”

“The brain as a muscle – there is hope!”

 

Follow Bosse on Twitter: @bosselarsson

 

Svenska

Bosse Larsson är lärare, utbildare, föreläsare/workshopledare och konceptutvecklare.

Har gedigen erfarenhet av att arbeta med kreativt lärande och tänkande i olika elevgrupper både i grundskola och på gymnasiet.

Utexaminerades från Uppsala universitet 1985 och har sedan dess arbetat som ämneslärare, teamledare och handledare för lärarstudenter. Fortsatte år 2000 med inriktning mot att arbeta med elever som saknade betyg från grundskolan samt elever som avbrutit sina gymnasiestudier, dvs elever i behov av särskilt stöd.

Arbetar nu som pedagogisk konceptutvecklare på en nystartad skola med inriktning mot entreprenöriellt lärande, modern teknik och hälsa.

Har sedan 2007 bedrivit egen fortbildningsverksamhet (www.tankvidare.nu) med målet att “bredda, bryta och byta tankemönster” i skolan, både inom pedagogik och ledarskap.

Bosse har haft föreläsningar och lett workshops både nationellt och internationellt samt arbetat med personalfortbildning från förskola till gymnasium. Huvudsakligt innehåll har haft inriktning mot kreativitet, framtidskompetenser, tankevanor, mindset, motivation och feedback. “Att lära sig att lära och tänka på hur vi tänker” är ett genomgående tema.

Utbildad i de Bono´s “Six Thinking Hats” och “Serious creativity and lateral thinking” på “World Centre Of New Thinking” at Malta… Bosse ingår även i den grupp som ansvarar för Thinking Schools Network och i det team som arrangerar TEDx i Norrköping.

Feedback från Bosses presentationer vid International Conference On Thinking, Kuala Lumpur 2009, Belfast 2011:

“Excellent presentation, interesting content, clear goal, sense-making!”

”Great workshop, great presentation, great presenter -good energy! I will recommend this to the next conference!”

”Interesting, humour, creativity, you were really good!” ”Good energy in the room, audience interaction, relaxed presentation style!”


Feedback från workshops i förskolor/skolor 2011/2012:

”Mycket tänkvärt & intressant. Användbara, konkreta, handfasta strategier för mitt tänkande om barns (och vuxnas) lärande.”

”Intressant – inspirerande – jag vill lära mig mer!”

”Hjärnan som en muskel – det finns hopp!”