Skip to main content
search
0
Challenging Learning Nordic

Organizer

Challenging Learning Nordic
Email
[email protected]

Location

ONLINE

Head Office (UK)
[email protected]
T: +44 1670 330036

Head Office Address
Challenging Learning,
2 Linnet Court, Cawledge Business Park,
Alnwick, Northumberland, NE66 2GD, UK

Get in Touch

Date

Mar 2021
Expired!

Time

CET
3:00 pm - 4:00 pm

Tre måter å øke nysgjerrighet, selvtillit og selvfølelse hos barn i barnehagen / Tre sätt att öka nyfikenhet, självförtroende och självkänsla hos barn i förskolan

Webinarium på Engelska, Norska och Svenska för förskollärare, ledare, annan förskolepersonal, förvaltnings personal och föräldrar

’Att utforma lärande med utgångspunkt i barnets intresse är med rätta en viktig grundprincip i förskolan. Forskning har dock visat att när barn leder sitt eget lärande, väljer för många av dem den enklaste vägen, i hopp om att få beröm för att de har lyckats. Detta kan delvis förklaras med en ökande andel “curlingföräldrar”, men kan också vara ett tecken på barns låga självförtroende, självkänsla eller nyfikenhet.

Under detta webinaium kommer James Nottingham titta närmare på hur alla som arbetar i förskolan kan bidra till att:

  • Utveckla barns nyfikenhet och lust att lära så att de utvecklar sitt självförtroende och vågar provar aktiviteter som intresserar dem (snarare än att hålla sig till de “enkla” alternativen)
  • Öka barns självkänsla
  • Öka barns nyfikenhet och engagemang genom aktiviteter som främjar tankeverksamhet.

Målgrupp: Alla som arbetar eller bor med barn i åldern 1-6: Lärare, ledare, annan skolpersonal, förvaltnings personal och föräldrar.

Tre måter å øke nysgjerrighet, selvtillit og selvfølelse hos barn i barnehagen

Å planlegge for læring med utgangspunkt i barnets interesse er et sentralt prinsipp i barnehagen, og det med rette. Forskning har imidlertid vist at når barn leder sin egen læring velger for mange den enkleste veien i håp om å få ros for å lykkes. Dette kan delvis skyldes flere «curlingforeldre», men kan også være et tegn på barns lave selvtillit, selvfølelse eller nysgjerrighet.

Under dette webinaret vil James Nottingham undersøke hvordan alle som jobber i barnehagen kan bidra til å:

  • Utvikle barns læringsglede og nysgjerrighet slik at de bygger selvtillit og trygghet til å prøve aktiviteter som interesserer dem (i stedet for å holde seg til de ‘enkle’ alternativene)
  • Øke barns selvtillit
  • Øke barns nysgjerrighet og engasjement ved å bruke aktiviteter som fremmer ulike tankeferdigheter.

Målgruppe: Alle som jobber eller bor med barn i alderen 1-5: Lærere, ledere, annet skolepersonell, administrativt personale og foreldre

Registrera dig i förväg för detta evenemang:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdeuurzgtE9KXwwseiIsgC1e3EtuRwbNS

Efter registreringen får du en e-postbekräftelse som innehåller information hur du ansluter dig till evenemanget.

Select your currency