Skip to main content
search
0
Challenging Learning Nordic

Organizer

Challenging Learning Nordic
Email
[email protected]

Location

ONLINE

Head Office (UK)
[email protected]
T: +44 1670 330036

Head Office Address
Challenging Learning,
2 Linnet Court, Cawledge Business Park,
Alnwick, Northumberland, NE66 2GD, UK

Get in Touch

Date

Mar 2021
Expired!

Time

CET
3:00 pm - 4:00 pm

Tre steg for å styrke elevenes selvstendighet og mestringstro (self-efficacy) / Tre steg för att stärka självständigt lärande och elevens självförmåga

Webinarium på Engelska, Norska och Svenska för Lärare, ledare, annan skolpersonal, förvaltnings personal och föräldrar

Självförmåga (från Albert Bandura, 1977) är övertygelse en person har om sin förmåga att kunna skapa ett nytt resultat. Elever med hög självförmåga tar sig an lärandet med en stark känsla av självständighet och övertygelsen om att de kan ”lösa det”, medan de med låg självförmåga snabbt ger upp eller förlitar sig för mycket på andra.

Användbara synonymer för självförmåga är till exempel potential eller inflytande och det är också nära besläktat med dynamiskt mindset.

Under detta webinarium kommer James Nottingham att utforska följande:

  • Tre av de bästa sätten att stärke elevernas självförmåga – samt det du bör undvika.
  • Förhållandet mellan självförmåga, självkänsla och elevens självständighet.
  • Självförmåga och den hänger samman med Pygmalion-effekten och Galatea-effekten.

Målgrupp: Alla som arbetar eller bor med barn i åldern 3-19: Lärare, ledare, annan skolpersonal, förvaltningspersonal och föräldrar

Gratis Webinarium: Tre steg for å styrke elevenes selvstendighet og mestringstro (self-efficacy)

Self-efficacy (fra Albert Bandura, 1977) er troen en person har om egne evner og muligheter til å skape et nytt resultat. Elever med høy mestringstro/self-efficacy tilnærmer seg læring med sterk følelse av uavhengighet og troen på at de kan ‘løse det’, mens de med lav mestringstro er raske til å gi opp eller stole for mye på andre.

Synonymer for mestringstro/self-efficacy er for eksempel mestringstillit og påvirkning, og det er også nært knyttet til dynamisk tankesett.

I løpet av dette webinaret vil James Nottingham utforske følgende:

  • Tre av de beste måtene å utvikle elevenes mestringstro – samt de tingene du bør unngå.
  • Forholdet mellom mestringstro, selvtillit og elevens selvstendighet
  • Mestringstro satt i sammenheng med Pygmalion-effekten og Galatea-effekten.

Målgruppe: Alle som jobber eller bor med barn i alderen 3-19: Lærere, ledere, annet skolepersonell, administrativt personale og foreldre.

Registrera dig i förväg för detta evenemang:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrfuChqj8sHdYzc7_vy-VcUZjAVraWwCFF

Efter registreringen får du en e-postbekräftelse som innehåller information hur du ansluter dig till evenemanget.

Select your currency