Udforsk Læringen i dagpleje, vuggestue og børnehave - i Glostrop

Det er sjovt og lærerigt at være lille! Verden åbner sig mere og mere for hver dag, der går – igennem leg, hverdagsaktiviteter, deltagelse i fællesskaber og samspil med andre børn og voksne. Som dagple-jer eller pædagog i vuggestue og børnehave spiller man en særlig rolle i børnenes udvikling og læring, og der er meget, man kan gøre for at understøtte børns lyst til læring.

Konferencen bygger på John Hatties forskning om at gøre læring synlig, Matthew Lipmans tilgang til filosofi med børn samt Carol Dwecks forskning in-den for motivation, personlighed og udvikling. Som deltager i konferencen vil du få indsigt i og praktiske eksempler på, hvordan du kan:

  • hjælpe børn i dagtilbud med at tage kontrol over deres egen læring
  • give feedback, der hjælper børnene til at lære endnu mere
  • blive bedre til at stille spørgsmål til børn, der fremmer deres læring
  • understøtte børns evne til at stille spørgsmål, der skaber læring
  • blive bedre til at få øje på børnenes læring
  • være med til at skabe endnu mere glæde og en-gagement i samspillet med alle børn

(konferencen foregår på engelsk)

Speaker

James Nottingham

Challenging Learning

7th October 2015



Related resources from the day

James Nottingham Headshot
James
Nottingham
Show Related Resources
9:30 - 9:40

Velkomst og praktiske beskeder

Velkomst og praktiske beskeder

v/ konsulent Anne Marie Vinther, Dafolo A/S

Anne Marie Vinther Headshot
Anne
Marie Vinther
9:40 - 10:45

Hvorfor og hvordan skal vi udfordre børns læring?

Hvorfor og hvordan skal vi udfordre børns læring?

I dagens første session skal vi blandt andet se nærmere på, hvordan pædagoger og dagplejere gennem samtaleformen ”filosofi med børn” kan udfordre, understøtte og vække børns nysgerrig- hed på at lære og undres.

James Nottingham Headshot
James
Nottingham
10:45 - 11:00

Pause med forfriskninger

11:00 - 12:00

Gør læringen synlig!

Gør læringen synlig!

Denne session vil trække på John Hatties forskning inden for Synlig Læring og vise, hvordan også helt små børn kan hjælpes til på en sjov måde at tage styringen i forhold til egen læring.

James Nottingham Headshot
James
Nottingham
12:00 - 13:00

Frokost

13:00 - 14:00

Ros og feedback

Ros og feedback

Denne session vil se på, hvordan ros og feedback kan bruges konstruktivt i det pædagogiske ar- bejde – og hvordan det nogle gange ligefrem kan stå i vejen for læring.

James Nottingham Headshot
James
Nottingham
14:00 - 14:15

Pause med forfriskninger.

14:15 - 15:00

Lær mere!

Lær mere!

Dagens sidste session vil samle dagens sessioner og se på, hvordan vi kan hjælpe alle børn til at udnytte deres potentiale fuldt ud.

James Nottingham Headshot
James
Nottingham

The Venue


Scandic Glostrup,
Roskildevej 550,
Glostrup
2605 Brøndby
DK

Related Resources

#Udforsklæringen