Seminar med James Nottingham - Lær eleverne at lære - væk nysgerrigheden og vidensbegæret! / Seminar with James Nottingham - Teach students to learn with curiosity and knowledge!

  • 6th June 2018
  • 0
  • 0

Inspirerende dag med James Nottingham / Inspiring day with James Nottingham

(DK) Vi er fantastisk glade for at kunne tilbyde en helt unik seminardag med en af verdens førende foredragsholdere indenfor læring og uddannelse. Vi har inviteret James Nottingham til Danmark, hvor han i løbet af en hel dag sætter fokus på, hvordan vi skaber motiverende læringsmiljøer, som gør vores børn og unge nysgerrige, reflekterende og sultne på at lære.

(ENG) We are excited to offer a truly unique seminar day with one of the world's leading lecturers in learning and education. We have invited James Nottingham to Denmark, where he focuses on how to create motivational learning environments that make our children and youngsters curious, reflective and hungry to learn.

To book online CLICK HERE 

Motivation og glæden ved at lære / Motivation and the joy of learning

(DK) Det er ikke nogen hemmelighed,  at elevers motivation er afgørende for deres læring. Mere interessant er, hvad der ligger bag motivationen. James Nottingham skelner mellem elever, der motiveres af glæden ved selve læringsoplevelsen (mastery orientation), og elever der er drevet af ønsket om at præstere bedre end klassekammeraterne (performance orientation).  Studier viser, at de mest succesfulde elever er de førstnævnte. Dog er vores undervisning i dag præget af test, mål og skalaer, så hvordan skaber vi et læringsmiljø, hvor den konstante konkurrence sættes i baggrunden, og vi i stedet lægger fokus på glæden ved at lære? Dét og meget andet forsøger James Nottingham at give et svar på i løbet af seminardagen. James tager udgangspunkt i sine seneste bøger, bl.a. Læringsudfordringen og Styrk læringen gennem dialog, som roses for at italesætte konkrete problemstillinger i klasseværelset og præsentere håndgribelige løsningsforslag.

(ENG) It's no secret that students' motivation is crucial to their learning. More interesting is what lies behind motivation. James Nottingham distinguishes between students motivated by the joy of the mastery orientation and students driven by the desire to perform better than performance orientation. Studies show that the most successful students are the former. However, today's teaching is characterised by tests, goals and scales, so how do we create a learning environment where constant competition is put in the background and instead focusing on joy by learning? This and much more, James Nottingham tries to give an answer during the seminar day. James is based on his latest books, including Learning challenge andStrengthen the learning through dialogue that is praised to deal with specific issues in the classroom and present tangible solutions.

Inspiration til din undervisning / Inspiration for your teaching

(DK) James Nottingham beskæftiger sig med læring for børn og unge mellem fem og 18 år. Seminaret er derfor relevant for undervisere på alle klassetrin i grundskolen samt på ungdomsuddannelser. På dagen vil James præsentere en række konkrete strategier og værktøjer til at skabe et læringsmiljø, der opfordrer eleverne til at stille spørgsmålstegn, reflektere og tænke selvstændigt. Strategierne er ikke tænkt som facitter eller endelige løsninger på klasseværelsets problemstillinger. Derimod vil James inspirere og opfordre dig og dine kollegaer til at se egen praksis fra nye perspektiver. I løbet af dagen bliver der også mulighed for at dele og diskutere egne undervisnings- og læringserfaringer med andre deltagere og kollegaer.

(ENG) James Nottingham deals with learning for children and adolescents between five and 18 years. The seminar is therefore relevant for teachers at all grades in primary and secondary education. During the day, James will present a number of concrete strategies and tools to create a learning environment that encourages students to question, reflect and think independently. The strategies are not intended as facets or final solutions to the classroom's issues. On the other hand, James will inspire and encourage you and your colleagues to see their own practices from new perspectives. During the day, there will also be the opportunity to share and discuss own teaching and learning experiences with other participants and colleagues.

 

To book online CLICK HERE