Seminar med James Nottingham - Lær eleverne at lære - væk nysgerrigheden og vidensbegæret!

  • 6th June 2018
  • 0
  • 0

Inspirerende dag med James Nottingham

Vi er fantastisk glade for at kunne tilbyde en helt unik seminardag med en af verdens førende foredragsholdere indenfor læring og uddannelse. Vi har inviteret James Nottingham til Danmark, hvor han i løbet af en hel dag sætter fokus på, hvordan vi skaber motiverende læringsmiljøer, som gør vores børn og unge nysgerrige, reflekterende og sultne på at lære.

Motivation og glæden ved at lære

Det er ikke nogen hemmelighed,  at elevers motivation er afgørende for deres læring. Mere interessant er, hvad der ligger bag motivationen. James Nottingham skelner mellem elever, der motiveres af glæden ved selve læringsoplevelsen (mastery orientation), og elever der er drevet af ønsket om at præstere bedre end klassekammeraterne (performance orientation).  Studier viser, at de mest succesfulde elever er de førstnævnte. Dog er vores undervisning i dag præget af test, mål og skalaer, så hvordan skaber vi et læringsmiljø, hvor den konstante konkurrence sættes i baggrunden, og vi i stedet lægger fokus på glæden ved at lære? Dét og meget andet forsøger James Nottingham at give et svar på i løbet af seminardagen. James tager udgangspunkt i sine seneste bøger, bl.a. Læringsudfordringen og Styrk læringen gennem dialog, som roses for at italesætte konkrete problemstillinger i klasseværelset og præsentere håndgribelige løsningsforslag.

Inspiration til din undervisning

James Nottingham beskæftiger sig med læring for børn og unge mellem fem og 18 år. Seminaret er derfor relevant for undervisere på alle klassetrin i grundskolen samt på ungdomsuddannelser. På dagen vil James præsentere en række konkrete strategier og værktøjer til at skabe et læringsmiljø, der opfordrer eleverne til at stille spørgsmålstegn, reflektere og tænke selvstændigt. Strategierne er ikke tænkt som facitter eller endelige løsninger på klasseværelsets problemstillinger. Derimod vil James inspirere og opfordre dig og dine kollegaer til at se egen praksis fra nye perspektiver. I løbet af dagen bliver der også mulighed for at dele og diskutere egne undervisnings- og læringserfaringer med andre deltagere og kollegaer.