Et av de store navnene innen utdanning – professor John Hattie fra New Zealand – kommer til Norge. Hattie er kjent for sin omfattende forskning – Visible Learning, en syntese av mer enn 800 metaanalyser. Forskningen er klasseromsorientert og derfor noe man som lærer og leder «kan bruke til noe».

I følge Hatties forskning er det lærerens faglige og pedagogiske kompetanse som er mest avgjørende for elevenes læring. Om undervisningen skal gi optimalt læringsutbytte har det størst effekt om man fokuserer på elevenes egenvurdering, formativ vurdering og en dynamisk tilbakemeldingskultur.

 

Scroll down to download resources from this event

Speakers

Martin Renton

Challenging Learning

John Hattie

University of Melbourne

Marianne Skogvoll

Challenging Learning

Friday 13th November 2015

8:00 - 9:00

Registration & coffee

9:00 - 9:15

Welcome

Peter Andersen, Dafolo AS

9:15 - 9:40

Innledning til Visible Learning

9:40 - 10:40

Visible Learning – fra forskning til praksis

Keynote speaker: John Hattie, professor ved Universitetet i Melbourne

Denne sesjonen vil undersøke metoder og prosesser som utgjør Visible learning og Visible Learning for Teachers forskning.

John Hattie Headshot
John
Hattie
10:40 - 11:10

Forfriskninger

11:10 - 12:00

Visible Learning – verktøy

Keynote speaker: John Hattie, professor ved Universitetet i Melbourne

Mange tiltak, prosjekter og tilnærminger er presentert i utdanning. Hattie spør ”Hva er det som virkelig gjør en forskjell for elevenes resultater?”

John Hattie Headshot
John
Hattie
12:00 - 13:00

Lunsj og spørsmålgenerering

13:00 - 13:30

A gjøre læring synlig i barneskolen og ungdomsskolen

Keynote speaker: Martin Renton

Martin Renton vil vise hvordan man kan sette Hatties Visible Learning ut i praksis.
Han vil vise metoder utviklet av Challenging Learning og som er i bruk både i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler over hele Skandinavia.

Martin Renton Headshot
Martin
Renton
Show Related Resources
13:30 - 13:50

Forfriskninger og spørsmålgenerering

13:50 - 14:20

Neste trinn i Visible Learning

Neste trinn i Visible Learning

Keynote speaker: Marianne Skogvoll

Marianne Skogvoll Headshot
Marianne
Skogvoll
Show Related Resources
14:20 - 14:30

Hattie og Renton svarer på spørsmål

John Hattie and Martin Renton svarer på spørsmål

Martin Renton Headshot
Martin
Renton
John Hattie Headshot
John
Hattie
14:30

Avsluttende bemerkninger

The Venue

UBC
Sognsveien 77C
Oslo
0855 Oslo
NO

+47 23 00 83 00
http://www.ubc.no

Related Resources

#vlplusoslo