Ambassadörer

Stöd för det professionella lärandet

Material till uppföljning av skolornas workshop i januari 2021 

Nytt år, nya möjligheter! Välkommen tillbaka till nya utmaningar och spännande lärande. 

Också workshop 4 i januari blev digital och den ska följas upp på skolorna av ambassadörer och ledare. Här finner du material som syftar till att stödja i detta arbete: 

 • PP med idéer och anteckningar som stöd vid genomförandet. 
 • Mall till uppföljning och reflektion av aktionslärande – kopieras eller delas digitalt 
 • Mall till planering av nästa aktionslärande – kopieras eller delas digitalt (samma mall som blev använt på workshop) 

Utmaningsmodellen & utforskande dialog – uppföljningsmaterial

Här finner du material för att jobba vidare med Utmaningsmodellen och utforskande dialog med dina kollegor. Materialet består av 3 delar som kan användas i den ordning man önskar. Använd de delar ni menar är relevanta för verksamheten. Där är tidsförslag, men anpassa detta den tid ni har.

Starta en dialog

Att levandehålla samtalet i utmanande tider är viktigt. Det kan vara svårt att hitta tid när det är mycket som händer. Ibland räcker det med korta reflektioner som tar 5-10 minuter. Använd EPA och använd frågor som:

Under den här utmanande perioden:

 • Är vi mer öppna kring egna misstag?
 • Samarbetar vi mera?
 • Vilket mindset ser vi oftast komma till uttryck?
 • Ser vi mindset i utveckling? Hur så?
 • Testar vi mera? Vad?
 • Hur lär eleverna bäst hemifrån?

Samla data: fokusgrupp

Nedan finns 3 reflektionsfrågor du kan använda i ditt team, på avdelningsmöten etc. Tänk på det som en fokusgrupp med personal och använd alla 3 frågor för att hålla igång samtalet.

På detta sätt samlar du viktiga data som kan användas för vidare planering.

 • Vilka verktyg för dialog/reflektion/återkoppling (använd begrepp i linje med verksamhetens mål) har du använt senaste veckan?
 • Vad fungerade bra?
 • Ännu bättre om?

Samla data: Lärpromenad

Under den här utmanande perioden:

 • Hur arbetar eleverna? Individuellt? I grupp?
 • Vilken typ av aktivitet observeras?
 • Hur är dialogen?
 • Vem pratar i klassrum/avdelningar? Om vad?
 • Självständigt lärande – vem leder lärandet; elev eller lärare?

 

Du hittar fler förslag till frågor och korta aktiviteter under rubriken ”Ledare”.

Material till uppföljning av workhop i augusti

Välkommen tilbaka till nytt läsår! Och till nya utmaninger och spännande lärande.

Det blev en digital workshop i augusti och den ska följas upp på skolorna och förskolorna, antingen av ambassadörer eller ledare. Det behöver planeras för reflektion kring det aktionslärande som genomförts samt planera för nästa aktionslärande. Här finner du material som syftar till att stödja i detta arbete:

 • Mall til reflektion av aktionslärande – kopieras eller delas digitalt
 • Mall till planering av nästa aktionslärande – kopieras eller delas digitalt
 • PP med anteckningar som stöd vid genomförandet.
Planerings
3-2-1
Reflektion

Stronger Learning for Stronger Lives

For Any Questions Please Contact Us

Stronger Learning for Stronger Lives