Ledare

Hålla momentum i utmanande tider

Vi vet att detta är en utmanande tid för skolorna som påverkar oss alla. Vi vill att du ska veta att vi gärna hjälper dig och din personal så bra vi kan. Även om omständigheterna är krävande bör lärandet fortsätta och vi har därför skapat denna webbplats för att ge extra stöd.
Här hittar du stöd för dig som rektor, både när det gäller att hålla fokus i den aktuella situationen, men också planera nästa steg.
På denna webbplats finns tips som kan delas med föräldrar när det gäller att utmana och stödja sina barn hemma. Ambassadörerna har en egen sida med tips och material som de kan använda för att fortsätta fokusera på utmaning, gemensamt språk, attityder och självständigt lärande. Webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Tips för att hålla momentum

Att leda processen

Artikulera visionen

Känn nuläget

Skapa momentum för forändring

Främja medbestämmande och ägarskap

(genom coachning och aktionslärande)

Uppmantra samarbete och reflektion

Att leda processen

Artikulera visionen

Känn nuläget

Skapa momentum för förändring

Främja medbestämmande och ägarskap

(genom coachning och aktionslärande)

Uppmuntra samarbete och reflektion

Använd frågor och enkla verktyg med personalen på personalmöten. Det kan ta 5 minuter eller 30 beroende på hur mycket tid du har. Viktigast är att man fortsätter prata om visionen och skolans mål för att inte tappa fart. Samtala gärna i grupper, man behöver inte alltid dela i stora gruppen, även det beroende på hur mycket tid man har.

Frågor och aktiviteter man kan använda:

  • Tänk på ett tillfälle där REFLEKTION (byt ut reflektion med det som ni önskar fokusera på) fungerade bra i din klass/grupp. Vad kan du lära från ditt exempel??
  • Tänk på ett tillfälle där du använde DIALOG (byt ut dialog med det som ni önskar fokusera på) senaste veckan. Hur påverkade det elevens lärande? Hur vet du det?
  • Välj ut nyckelbegrepp i matrisen (t.ex. reflektion, återkoppling, utmaning, misstag, lärandespråk, dialog) Vad betyder begreppet för dig? Hur ser det ut i din klass/grupp i dag? Vad kan du göra för att utveckla detta ännu mera?

Stöd med planer och nästa steg

Handlingsplan

Att skapa momentum i arbetet mot er vision underlättas av att det finns en plan som gör att alla håller fokus på det gemensamma arbetet. Vad du kallar denna plan för kan vara olika; verksamhetsplan, aktivitetsplan eller handlingsplan. Oavsett så är det inte lätt för ledare.

Alla ska få feedback på sin plan för att stödja verksamheten i att hålla tydlig fokus i sitt utvecklingsarbete. Vi kan arbeta med feedback enligt något av nedan arbetssätt:

  1. Skriftlig feedback
  2. Verbal feedback (också via Skype/Teams eller annan digital plattform)
  3. Reflekterande coachning (också via Skype/Teams eller annan digital plattform)

Stronger Learning for Stronger Lives

For Any Questions Please Contact Us

Stronger Learning for Stronger Lives