Lektionsplanering

Läraktiviteter i klassrum och hemma

Om förskolor och skolor är öppna eller ej, så påverkas vi alla av situationen vi just nu befinner oss i.
Även om omständigheterna är krävande ska lärandet fortsätta och vi har därför skapat denna webbplats för att ge extra stöd till er. Här kommer du hitta resurser/lektionsplaneringar som du som lärare och pedagog kan använda med barn och elever på avdelningar, i klassrum, på fritidshemmet eller hemma. Här finns också tips du kan dela med föräldrar när det gäller att utmana och stödja barnen hemma.
Sidan kommer uppdateras fortlöpande. Ge oss också gärna tips om det är något som kan vara särskilt nyttigt for dig.

Lärandegropen

Lärande sker när du kliver ut ur din komfortzon. Utmaningsmodellen och Lärandegropen uppmärksammar utgångspunkten att lärande är en kamp, och visar avsiktligt på tankar av förvirring och frustration. Dess syfte är att lugna, inte skrämma, så när barn och elever upplever förvirring, kan de vila i vetskapen att det är en normal del av lärandet. Utmaningsmodellen kan hjälpa att uppmuntra elever att ta risker, ställa frågor, prova nya saker och fördjupa deras förståelse.

Tips för att introducera Lärandegropen med barn/elever:

 • Visa bilden av Lärandegropen och berätta vad bilden visar och ställ gärna följande frågor:
 • Tänk på något du har lärt dig (T.ex. att spela ett instrument, lärt dig en dans, ett språk…). Vad gjorde du för att lära dig?
 • Hur känns det när du ska lära dig något nytt i skolan eller när något är svårt? Är det ok? Känns det jobbigt? Använd EPA.
 • Vad säger du till dig själv? Använd EPA.
 • Vad skulle du kunna säga istället? Använd EPA.
 • Vad kan vi säga för att hjälpa varandra? Barnen/eleverna kan i mindre grupper skapa posters med idéer till vad man kan säga som man kan hänga upp på tavla/vägg. T.ex. hellre än att säga Jag kan inte, så kan man säga Jag kan inte – än eller Jag måste prova flera gånger.
Tips till dig som lärare

Testa några av de lektionsplaneringar som finns på sidan och koppla dessa till Lärandegropen. Fundera över:

 • Vad ser du hos barnen/eleverna?
 • När hamnade elever i gropen?
 • Var alla i gropen?
 • Hur kom de ut ur gropen?
 • Påverkar detta på något sätt ditt sätt att tänka om lärande?

Stronger Learning for Stronger Lives

For Any Questions Please Contact Us

Stronger Learning for Stronger Lives