Lektionsplanering

 

 

 

Lärmaterial och resurser som utmanar och engagerar

Den här Huben erbjuder en plattform som ger stöd för att kommunicera din skolas mål samt verktyg och strategier som gör personal, elever och föräldrar delaktiga i skolans arbetsprocesser.
På den här sidan kommer du hitta lektionsplaneringar och stödmaterial som du kan använda med dina elever. Du finner lektionsförslag under nedan flikar. (Du kan få upp till 3 flikar, som kan organiseras utifrån årskurs, avdelning/område eller ämne.
Hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt. Vi kommer lägga upp nytt lektionsmaterial regelbundet, som förhandsvisning eller som uppföljning efter workshops. Materialet syftar till att ge stöd och hjälp i ert arbete mot er vision.  Fortsätt gärna besöka sidan, då vi kommer lägga upp fler ideér och mer material.

Teori och reflektion: Stöd för aktionslärandet

De modeller och frågor som finns på denna sida är kopplade till de workshops som Challenging Learning Processen erbjuder.  Vi gör genomför verksamhetsbesök för att få en uppfattning om det pågående lärandet, för att sedan erbjuda uppföljningsaktiviteter. Detta utgör grunden till och delar av personalens aktionslärande. Utöver att modellerna, frågorna och reflektionerna har nära koppling till workshops, kan de med fördel användas vid skolans personalmöten, pedagogiska utvecklingsmöten och förvaltningsmöten. Modellerna, frågorna och reflektionerna stöder också självstudier i böckerna från Challenging Learning.

Utmaningsmodellen (The Learning Pit), är en av de modeller vi använder för att beskriva larprocessen genom att använda utmaningar. Här finns en summering av modellen med tillhorande process incom CLP. Genom hela samarbetsprocessen kommer vi uppdatera denna del med den modell som bäst stöder ert lärandearbete.

 

Lärande sker när du kliver ut ur din komfortzon. Och ändå kommer många elever vara ovilliga att ta detta steg i rädsla för att göra misstag.

Utmaningsmodellen och Lärandegropen uppmärksammar utgångspunkten att lärande är en kamp, och visar avsiktligt på tankar av förvirring och frustration. Dess syfte är att lugna, inte skrämma, så när barn och elever upplever förvirring, kan de vila i vetskapen att det är en normal del av lärandet.

Utmaningsmodellen kan hjälpa att uppmuntra elever att ta risker, ställa frågor, prova nya saker och fördjupa deras förståelse.

Tips för att introducera Lärandegropen med barn/elever:

 • Visa bilden av Lärandegropen och berätta vad bilden visar.
 • Fråga dina elever hur det känns när de lär sig något nytt i skolan:
  • Kan du komma på något tillfålle når du har fått kåmpa med en uppgift?
  • Vad fick dig fortsåtta kåmpa med uppgiften?
  • Vad i uppgiften fick dig att kåmpa?
  • Vad gjorde du for att ta dig igenom svårigheten?
  • Vad år det mest anvandbara du lårt dig i ditt kåmpande?
Tips till dig som lärare
 • Testa några av de lektionsplaneringar som finns på sidan och koppla dessa till Lärandegropen. Fundera över:
  • Vad ser du hos barnen/eleverna?
  • När hamnade elever i gropen?
  • Var alla i gropen?
  • Hur kom de ut ur gropen?
  • Påverkar detta på något sätt ditt sätt att tänka om lärande?
Den teori och reflektion vi har på denna sida är kopplad till din vision och baseras på ideér och teorier från någon av Challenging Learnings böcker:

Stronger Learning for Stronger Lives

For Any Questions Please Contact Us

Stronger Learning for Stronger Lives