Feedback är en av de faktorer som har störst inflytande på elevers lärande.

Åtminstone är det vad Hatties, Wiliams, Lysakowskis, Walbergs och andras forskning slår fast. Ändå är det också en av de mest varierande: mer än en tredjedel av studierna visar ett negativt resultat på elevernas lärande. Dessutom kommer 80% av den verbala feedback som eleverna får under dagen från andra elever. Och det mesta av den är fel. Tänk om vi kunde ta itu med detta och göra så att effekten av återkoppling blev större – oftare. Att välja detta ämne hjälper dig att göra just det.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förstå varför effekten av feedback ofta inte är så kraftfull som förväntat och vad som kan göras för att förändra detta
  • Lära dig att använda James Nottinghams sju steg till återkoppling
  • Förstå de bästa strategierna för att maximera de positiva effekterna av feedback
  • Kunna anpassa användningen av betygsättning för att vända den från en negativ effekt till en positiv effekt på elevernas lärande
  • Utveckla strategier som hjälper alla elever att öka sin förmåga att bedöma sig själva
Best book to support your learning:

Challenging Learning Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Feedback

Read more

Further Reading

Challenging Mindset
The Learning Challenge
Challenging Learning 2nd Ed (2016)
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives