Skip to main content
search
0

Bitte Sundin

Consultant and Quality Developer

Read Bio in English

Bitte Sundin arbetar som konsult med ledarskapsträning och coachning, och också med lärarcoachning. Hon har i sjutton år arbetat som områdeschef och skolutvecklare, och också som strateg för kvalitet och resultat i Norrköpings Skola. Hon har också varit coach för ett team Utvecklingslärare.

Bitte har under många år varit engagerad i skolutveckling, först som högstadielärare, sedan som rektor, biträdande förvaltningschef och områdeschef för förskolor och skolor. Nu är hon ledare i sitt eget företag 2BCurious AB. Hennes huvudintresse är att jobba med lärare, rektorer och förskolechefer kring utveckling av lärandet och tänkandet i klassrummet och på skolan/förskolan och om hur man organiserar och skapar delaktighet för att åstadkomma det.

Bitte har också arbetat med lärarutbildning på universitet, och som konsult i ledarskapsutveckling, samt som konsult i Challenging Learning/Visible Learning. Tillsammans med sin man, professor Bengt Lennartsson, organiserade hon den 13e International Conference on Thinking (ICOT) i Norrköping 2007, och är också en av grundarna till Thinking Schools Network.

Hon är en varm och engagerande person, och en mycket erfaren ledare och konsult.

Follow Bitte

Bitte Sundin

Consultant and Quality Developer

Read Bio in English

Bitte Sundin arbetar som konsult med ledarskapsträning och coachning, och också med lärarcoachning. Hon har i sjutton år arbetat som områdeschef och skolutvecklare, och också som strateg för kvalitet och resultat i Norrköpings Skola. Hon har också varit coach för ett team Utvecklingslärare.

Bitte har under många år varit engagerad i skolutveckling, först som högstadielärare, sedan som rektor, biträdande förvaltningschef och områdeschef för förskolor och skolor. Nu är hon ledare i sitt eget företag 2BCurious AB. Hennes huvudintresse är att jobba med lärare, rektorer och förskolechefer kring utveckling av lärandet och tänkandet i klassrummet och på skolan/förskolan och om hur man organiserar och skapar delaktighet för att åstadkomma det.

Bitte har också arbetat med lärarutbildning på universitet, och som konsult i ledarskapsutveckling, samt som konsult i Challenging Learning/Visible Learning. Tillsammans med sin man, professor Bengt Lennartsson, organiserade hon den 13e International Conference on Thinking (ICOT) i Norrköping 2007, och är också en av grundarna till Thinking Schools Network.

Hon är en varm och engagerande person, och en mycket erfaren ledare och konsult.

Follow Bitte

Bitte Sundin is a consultant for leadership training and coaching and also for teacher training. She has worked for 17 years as a director, developer and strategist for quality in schools in the city of Norrköping, Sweden. She has also worked as a coach for a team of development teachers.

Initially a secondary teacher and then principal and director of schools and preschools, she is now director of her own company, 2BCurious AB. Her main interest is supporting teachers and principals to develop students’ thinking skills.

Bitte has also worked with teacher training in university, as a consultant with leadership training and with Challenging Learning/Visible Learning. Together with her husband, Professor Bengt Lennartsson, she was convenor of the 13th International Conference on Thinking (ICOT) in Norrköping in 2007, and founder of the online Thinking Schools Network. She is warm, engaging, and a highly experienced leader and consultant.

Feedback from a teacher

Att arbeta tillsammans med Bitte är som att stå inför Vår Herre en solig junimorgon när sommaren surrar i öronen och luften darrar framför ögonen. Det är bara att se och lära” (lärarkollega av den mer filosofiska sorten)

Feedback from teacher training

Tack för en kanonbra utbildning!-jag önskar bara att vi fått mer av detta under utbildningens gång! Du har lärt mig mer om läraryrkets professionalism under denna tid, än någon lyckats med tidigare under 4,5 år” (lärarstudent Örebro efter Bittes didaktikkurs i svenska)

Evabritt(Bitte) är en underbar idéspruta som lätt för över alla sina superbra idéer på oss studenter” (ytterligare en student i lärarutbildningen)

Motivation for giving Bitte a scholarship as a principal

Tilldelas Evabritt (Bitte) Sundin för att hon som rektor varit mycket framgångsrik både i sitt personliga ledarskap och i arbetet med att utveckla verksamheten, inte minst genom att tillsammans med sin personal utveckla och förändra lärarrollen och utveckla strukturen på skolan“ (Stipendium på Skolledarstämman 1996)

About Bittes work as an assistant director of schools

Bitte har genom sitt vägvinnande sätt vunnit stort förtroende och förmått skapa ett gott klimat runt sitt arbete” (Omdöme om Bittes prestationer som bitr förvaltningschef)

Book Bitte

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency