Skip to main content
search
0
Carmen Bergmann

Carmen Bergmann

Managing Director

Read Bio in Swedish

Dr. Carmen Bergmann is Managing Director for Challenging Learning. She is also co-creator for key aspects of our online services, including book studies, conferences and lesson plan downloads; host of our introductory and in-depth webinar series; co-author of School’s Out, Learning’s In and principal author of the Challenging Learning blog. Her excellent reputation for guiding and encouraging staff online and in-person has led to powerful cultural change in pedagogy and leadership around the world.

Before joining Challenging Learning, Carmen was the assistant superintendent for a Regional Office of Education, advising and supporting schools in 30 school districts in central Illinois. This followed 11 years as a teacher; nine years as a principal; and three as Director of Elementary Education. She has a master’s degree in administration; a superintendent’s certificate; and an EdD in Education Administration Foundations.

Carmen witnessed first-hand the impact of Challenging Learning in her native USA and then on study tours in Europe, including a conference tour with Carol Dweck and James Nottingham in Europe in 2019. From her 25+ years’ experience in education, she had never witnessed such sustainable and context-driven improvements. The company’s approach is so finely tuned to the needs and goals of the organisation, includes all stakeholders, and effectively addresses learning in all content areas that the outcomes far surpass anything she’d seen before. So, as the saying goes, she loved the mission so much, she joined the company!

When working with educators, Carmen likes to blend the sharing of high impact, research-based practices with rich dialogue and engagement to embed improvement and progress. Staff at all levels have noted the value and increased impact on school culture and student learning that comes from these continuous action learning cycles.

Carmen has a strong sporting background, winning a university scholarship for softball and playing competitively until recently. She has since encouraged her children in their sporting endeavours, with all three of them engaging in competitive swimming. Her husband is a high school physics teacher, her oldest son a math teacher and her younger son is an elementary teacher, so as a family of five (plus two dogs), they form a pretty high-functioning quiz team!

Carmen blogs for Challenging Learning via the link below.
Follow Carmen
Carmen Bergmann

Carmen Bergmann

Managing Director

Read Bio in Swedish

Dr. Carmen Bergmann is Senior Consultant and Regional Manager for Challenging Learning’s work in North and South America. She is also co-creator for key aspects of our online services, including book studies, conferences and lesson plan downloads; host of our introductory and in-depth webinar series; and principal author of the Challenging Learning blog. Her excellent reputation for guiding and encouraging staff online and in-person has led to powerful cultural change in pedagogy and leadership around the world.

Before joining Challenging Learning, Carmen was the assistant superintendent for a Regional Office of Education, advising and supporting schools in 30 school districts in central Illinois. This followed 11 years as a teacher; nine years as a principal; and three as Director of Elementary Education. She has a master’s degree in administration; a superintendent’s certificate; and an EdD in Education Administration Foundations.

Carmen witnessed first-hand the impact of Challenging Learning in her native USA and then on study tours in Europe, including a conference tour with Carol Dweck and James Nottingham in Europe in 2019. From her 25+ years’ experience in education, she had never witnessed such sustainable and context-driven improvements. The company’s approach is so finely tuned to the needs and goals of the organisation, includes all stakeholders, and effectively addresses learning in all content areas that the outcomes far surpass anything she’d seen before. So, as the saying goes, she loved the mission so much, she joined the company!

When working with educators, Carmen likes to blend the sharing of high impact, research-based practices with rich dialogue and engagement to embed improvement and progress. Staff at all levels have noted the value and increased impact on school culture and student learning that comes from these continuous action learning cycles.

Carmen has a strong sporting background, winning a university scholarship for softball and playing competitively until recently. She has since encouraged her children in their sporting endeavours, with all three of them engaging in competitive swimming. Her husband is a high school physics teacher and her son a math teacher, so as a family of five (plus two dogs), they form a pretty high-functioning quiz team!

Carmen blogs for Challenging Learning via the link below.

Senior consultant och projektledare i Nordamerika
Carmen Bergmann är Senior consultant och projektledare för Challenging Learning i Nordamerika. I sin roll är hon ansvarig för attleda långsiktiga projekt i skolor och distrikt, särskilt i USA och Kanada. Hennes goda rykte om att vägleda och uppmuntrapersonal har lett till kraftfulla kulturella förändringar i pedagogik och ledarskap inom K-12-skolor och i olika distrikt och regioner.

I arbetet tillsammans med lärare tycker Carmen om att blanda forskningsbaserade strategier som ger stor effekt på lärande medomfattande dialog och engagemang, för att bygga in förbättringar och framsteg i processen. Personal på alla nivåer vittnar om värdet av och den inverkan som dessa återkommande aktionslärandecykler har på skolkulturen och elevers lärande.

För närvarande kombinerar Carmen sitt arbete hos Challening Learning med rollen som biträdande intendent vid det regionalautbildningskontoret i Bloomington, IL. Det är i denna ledande position som hon först upptäckt den betydande utveckling som skolor fått av att arbeta med Challenging Learning. Naturligtvis finns det många fortbildningsinsatser och evenemang tillgängligaför lärare, men Carmen hade aldrig tidigare upplevt så hållbara och kontextanknutna förbättringar som de som kommer från en Challenging Learning Process (utmanande lärprocess). Att processen skräddarsys efter organisationers behov och mål, inkluderar alla berörda parter och omfattar lärande inom alla skolans områden är för bra för tacka nej till. Hon tilltalades helt enkelt så mycket av arbetssättet att hon gick med i företaget.

Carmen har 11 års erfarenhet som lärare, 9 år som rektor och 3 som Utbildningschef. Hon har också en magisterexamen iadministration, ett så kallat Superintendent’s certifiate och är i slutskedet av sin EdD i Education Administration – allt vid IllinoisState University. Hon följde med professor Carol Dweck och James Nottingham på en konferensturné i Europa 2019 och ledde,med hjälp av en Challenging Learing Process, en studieresa till skolor över hela Storbritannien 2020.

Book Carmen

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency