Språket är grunden för lärande, men alltför ofta får eleverna inte möjlighet att öva på det i klassrummet eftersom samtalet där domineras av läraren.

Detta medan vi vet att högkvalitativ dialog, när den är som bäst, skapar interaktion och engagemang för lärande och ger förutsättningar för elever att gå från ytlig kunskap till djupinlärning. Hattie har visat att en effektiv dialog kan fördubbla den genomsnittliga inlärningstakten. Som pedagogiskt verktyg är förberedande samtal ett av de mest effektiva sätten att skapa utmaning, förundran, frågor och kritiskt tänkande.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Lära dig hur du ökar kvaliteten på elevernas dialog i klassrummet
  • Lära dig hur dialog engagerar och motiverar elever i alla åldrar så att de förstår nyckelbegrepp mera noggrant
  • Förstå hur du gör lektionerna mer aktiva, meningsfulla, utmanande och samarbetsinriktade
  • Kunna förbättra dina elevers färdigheter att resonera, så att de kan gå från yta till djupinlärning
  • Kunna underlätta dialog av hög kvalitet som uppmuntrar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande och dela med sig av sitt tänkande
  • Veta hur man skapar de rätta förutsättningarna för att en verkligt utforskande dialog ska blomstra och därigenom uppmuntra eleverna att bli mer öppna, samarbetsvilliga och reflekterande
  • Lära dig att använda dialog för att utveckla en högre grad av kunskap, metakognition och de inlärningsdispositioner som behövs för samarbete och problemlösning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives