Ett av de bästa sätten att förbättra lärandet är att använda “förhandsgranskning”.

Den här strategin hjälper dina elever att komma före inlärningskurvan och förbereda sig för att engagera sig i lärandet. Det kan också vara ett av demest effektiva sätten att minska prestationsklyftan mellan dem som uppnår bra betyg och de som ännu inte är det.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förstå hur förhandsgranskningstekniker kan hjälpa till att engagera eleverna, utveckla förståelse och minska prestationsgapet
  • Använd SOLO-taxonomin för att planera för och tänka på, förhandsgranskning och lärande
  • Identifiera de bästa förhandsgranskningsstrategierna för varje åldersgrupp
  • Titta på begreppen i läroplanen och inom alla ämnesområden som kan ligga till grund för förhandsgranskningsaktiviteter
Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Challenging Learning 2nd Ed (2016)
Encouraging Learning
Challenging Learning Through Feedback
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives