Självförmåga eller egenförmåga/Efficacy (från Albert Bandura, 1977, 1986, 1997) syftar till individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation.

Graden av självförmåga kan vara avgörande för om individen tar initiativ till en handling, ansträngningsnivå, och hur bra individen klarar av att fortsätta försöka klara av handlingen om individen stöter på motstånd. Användbara synonymer inkluderar styrka och inflytande. Själveffektivitet visas i attityder och beteenden: de med hög självförmåga närmar sig en uppgift i tron att de kommer att lyckas, medan de med låg självförmåga tror att de är relativt maktlösa att påverka resultatet och på sätt och vis “accepterar sin lott”. Teorin om självförmåga har haft stort inflytande på klinisk praxis (t.ex. i förändrade livsstilsvanor) men erkänns alltmer av lärare, särskilt efter att Rachel Eells (2011) och senare John Hattie identifierat en kollektivt upplevd förmåga hos skolpersonal som den faktor som mest sannolikt kommer att påverka läranderesultatet (Collective Teacher Efficacy, ES = 1,57). James Nottingham nämnde självförmåga i sin första bok, Challenging Learning (2010). Sedan dess har han och hans team arbetat med att utveckla strategier för att förbättra självförmågan, och nu kollektiv förmåga hos lärare.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förstå skillnaderna mellan självkänsla och självförmåga
  • Titta på hur feedback kan bidra till att bygga självförmåga
  • Identifiera vilken av de tre huvudtyperna av beröm som är kontraproduktiv, vilken som är neutral, samt den som kan ge ett positivt bidrag till stärkt självförmåga
  • Samla in de bevis som behövs för att visa eleverna och deras föräldrar att all personal hjälper dem att göra betydande framsteg, och därigenom bygger kollektiv förmåga
  • Gå från fokus på prestation till lärande (betoning på framsteg snarare än betyg) för att öka den kollektiva förmågan
Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read More

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Challenging Learning
Encouraging Learning
Challenging Learning Through Feedback
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives