mycket av det som sker i förskolan leds av barnen själva, och det med rätta.

Men när barnen ges valmöjligheter kring utmaningar kommer alltför många att välja det de vet att de redan klarar av (ofta för att de villberöm avvuxna). Challenging Learning har vi utvecklat strategier för att hjälpa alla små barn att njuta av och söka utmanande alternativ. Detta i sin turhjälper dessa unga att göra större framsteg i sitt lärande, att de blir gladare, tryggare och självsäkra.

Lämplig för all personal som arbetar i utbildningsmiljöer för 2 till 6-åringar, där vi kan hjälpa dig att:

  • Utnyttja feedback och beröm på bästa sätt för att stödja, uppmuntra och utmana unga barn och elever
  • Förbättra kvaliteten på dialogen med och mellan små barn
  • Använd ASK-modellen (SE; FFK-modellen, NO/DK; HFK-modellen) för att utveckla barns förhållningssätt, färdigheter och kunskaper
  • Engagera och förbättra barns färdigheter att tänka
  • Utveckla ett dynamiskt mindset hos små barn och deras familjer
  • Använd filosofi för barn(P4C)som ett sätt att uppmuntra till nyfikenhet, resonemang, samt omtänksamt och samarbetsinriktat tänkande
Best book to support your learning:

Challenging Early Learning

Read More

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Early Learning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Early Learning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Early Learning

Read more

Further Reading

Encouraging Learning
Challenging Mindset
Challenging Learning Through Dialogue
Challenging Learning Lessons: Primary

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives