Förhör har varit ett av de mest effektiva verktygen för att underlätta lärande sedan åtminstone Sokrates tid.

Ändå visar forskning att lärare vanligtvis ställer mellan 250 och 400 frågor om dagen utan att komma nära en fördjupning av lärandet på det sätt viförväntar oss eller hoppas. Våra workshops visar hur man kommer tillrätta till detta. Vi modellerar de bästa frågeteknikerna för att engagera elevernai kritiskt tänkande och resonemang. Vi visar de färdigheter som behövs för att främja utmaningar och framsteg i ditt klassrum, samt skingrar mytenom att “slutna frågor är dåliga och öppna frågor är bra.”

Våra seminarier kring frågeteknik modellerar de bästa strategierna för att ställa frågor som främjar aktivt lärande och en högre grad av tänkande. Viinspirerar dig att ta dina elever bortom de självklara, vardagliga svaren och handlingarna och tillhandahålla de strategier du behöver för att rama indina frågestunder. Vi tittar också närmare på de sex hemligheterna i sokratisk frågeteknik och hjälper dig bygga det självförtroende och defärdigheter du behöver för att hantera frågetekniker tillfullo.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förbättra dina färdigheter i frågetekniker så att du medvetet kan röra dig mellan olika nivåer av frågor
  • Utveckla en bred repertoar av frågetekniker
  • Lära dig de sex strategierna för sokratisk frågeteknik
  • Fördjupa elevernas lärande med genomtänkta och utmanande frågor
  • Förstå hur frågor skapar engagemang som leder till bättre lärande och djupare tänkande
  • Veta hur man får eleverna att ställa sina egna frågor
Passar bra tillsammans med:

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Questioning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Questioning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Questioning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Through Questioning

Read more

Further Reading

The Learning Challenge
Challenging Learning Through Dialogue
Challenging Early Learning
Challenging Learning Lessons: Primary

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives