Många oroar sig för att det finns för mycket fokus betyg inom skolan. Olika former av jämförelser, skolrankingar och graderingar efter förmåga lägger tonvikten skillnaden mellan en elev (eller en skola) och en annan.

Beröm och uppmärksamhet erbjuds till dem som presterar bäst. Erkännande ges till dem med störst talang. Alla vet vem som är bäst och vem som ärsämst i varje ämne. Nivågruppering används för att skilja ut dem som presterar bra och de som inte gör det. I den här typen av lärmiljöer läggstonvikten på prestation, där den viktigaste aspekten av lärande är att överträffa dina kamrater.

Alternativet är mycket mer engagerande och kan, trots antaganden om motsatsen, också leda till förbättrade betyg för alla berörda – ettlärandefokus. Med utgångspunkt i progression och framsteg kan lärandefokus hjälpa alla elever (och personal) att utvecklas. Oavsett startpunkt betonas vikten av att hela tiden försöka bli lite bättre än dig själv, snarare än att försöka överträffa andra. Tillfredsställelse (och, om det behövs,beröm) kommer från vissheten om att du lärt dig något, snarare än att du presterat bättre än någon annan.  Detta i sin tur leder till förbättradebetyg, eftersom när varje elev slår sitt personbästa, uppnås framsteg för alla på riktigt.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att se:

  • Hur betoning på progression kan leda till större framsteg för alla
  • Hur forskning (t.ex.Hattie’s Visible Learning och Dweck’s Mindset) kan användas för att identifiera aktiviteter som kommer att ha stor inverkan på elevernas progression
  • Varför så många former av beröm och belöning faktiskt begränsar elevernas progression – och vad som kan göras för att förändra detta
  • Hur feedback kan användas för att förbättra elevernas progression och framsteg
  • Varför ett dynamiskt mindset egentligen bara fungerar i en miljö som fokuserar på lärande
Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Mindset

Read more

Further Reading

Challenging Learning 2nd Ed (2016)
Encouraging Learning
Challenging Learning Through Feedback
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives