Lärande på ytlig nivå har ett dåligt rykte.

Vissa kallar det till och med “ytligt lärande”, delvis för att betona irrelevans. Vårt påstående är dock att lärande på ytlig nivå är absolut nödvändigt.Det handlar om, menar vi, att lära sig gå innan du kan lära dig springa.

Det finns en plats för båda, och konsten är att veta när man ska fokusera på yta och när man ska lägga kraft på djupet – när man ska flytta från yta tilldjup, men också hur man gör det nya, djupa tänkandet tillämpbart på andra situationer. Det är inte yta eller djup – det är när man ska vara yta ochdjup.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Identifiera skillnaderna mellan yta och djupinlärning
  • Utveckla de bästa strategierna för att förflytta lärandet från kunskap på ytlig nivå till djup förståelse
  • Känna igen de situationer där eleverna är redo att gå från yta till djupinlärning
  • Utvärdera elevernas framsteg så att du utformar lämpliga nästa steg för dinae lever
Passar bra tillsammans med:

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

The Learning Challenge
Challenging Learning Through Questioning
Challenging Learning Through Dialogue
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives