Skip to main content
search
0

Basket

Henrik Eriksson

Consultant, Sweden
Read Bio in English

Henrik Eriksson är konsult i Challenging Learnings skandinaviska team, men också en uppskattad medarbetare i vårt affärsutvecklingsteam. Hans arbete är delat mellan utmanande lärprocesser i Sverige och företagets tillväxt i de nordiska länderna. Om du vill prata med någon om professionella utbildningsmöjligheter för din förskola, skola eller region så är det Henrik du ska vända dig till.

Henrik tillför ett rikt och varierat utbud av angreppssätt till sitt arbete, bland annat skolbesök, läropromenader, personalworkshops, skolledarstöd och handledning. Han brinner för att verka tillsammans med företags eller kommuners ledare för att alla ska arbeta mot samma mål för skolans och elevernas bästa.

Henrik har varit verksam som lärare, utbildare, konceptutvecklare, rektor och skolchef och är utbildad vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, Skandinaviens äldsta universitet. Som utvecklare av en friskola i Sverige fokuserade Henrik på entreprenöriellt lärande, pedagogisk utveckling, ny teknik och hälsa. Han har också lett olika skolor, både privata och offentliga, för elever i åldersspannen F-Gy, samt även vuxenutbildning och KY.

Henrik är dedikerad till att skapa en skolmiljö som välkomnar alla barn, där kulturell mångfald inte ses som ett problem utan omfamnas och värderas som en källa till rikedom och styrka. Arbetet för en likvärdig skola, som han ledde i Nyköping, väckte stor uppmärksamhet för att vara den mest proaktiva och spännande skolsatsningen i Sverige.

Follow Henrik

Henrik Eriksson

Consultant, Sweden
Read Bio in English

Henrik Eriksson är konsult i Challenging Learnings skandinaviska team, men också en uppskattad medarbetare i vårt affärsutvecklingsteam. Hans arbete är delat mellan utmanande lärprocesser i Sverige och företagets tillväxt i de nordiska länderna. Om du vill prata med någon om professionella utbildningsmöjligheter för din förskola, skola eller region så är det Henrik du ska vända dig till.

Henrik tillför ett rikt och varierat utbud av angreppssätt till sitt arbete, bland annat skolbesök, läropromenader, personalworkshops, skolledarstöd och handledning. Han brinner för att verka tillsammans med företags eller kommuners ledare för att alla ska arbeta mot samma mål för skolans och elevernas bästa.

Henrik har varit verksam som lärare, utbildare, konceptutvecklare, rektor och skolchef och är utbildad vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, Skandinaviens äldsta universitet. Som utvecklare av en friskola i Sverige fokuserade Henrik på entreprenöriellt lärande, pedagogisk utveckling, ny teknik och hälsa. Han har också lett olika skolor, både privata och offentliga, för elever i åldersspannen F-Gy, samt även vuxenutbildning och KY.

Henrik är dedikerad till att skapa en skolmiljö som välkomnar alla barn, där kulturell mångfald inte ses som ett problem utan omfamnas och värderas som en källa till rikedom och styrka. Arbetet för en likvärdig skola, som han ledde i Nyköping, väckte stor uppmärksamhet för att vara den mest proaktiva och spännande skolsatsningen i Sverige.

Follow Henrik

Henrik Eriksson is a consultant in the Challenging Learning Scandinavian team as a well as valued member of our business development team. He divides his time between the effective delivery of the Challenging Learning Process in Sweden and the growth of our company across the Nordic countries. If you wish to speak to someone about professional learning opportunities for your school, pre-school, college, or district then Henrik is the best person in our Nordic team to contact.

Henrik brings a rich and varied range of approaches to his work, including school visits, learning walks, staff workshops, school leadership support and coaching. He is passionate about working with a municipality’s leaders to ensure that everyone is working towards the same goals for the benefit of schools and their students.

Before joining the team, Henrik was a teacher, trainer, concept developer, principal and education Manager educated at Högskolan Dalarna and Uppsala University, the oldest University in Scandinavia. As a developer for a free school organization in Sweden, Henrik focused on entrepreneurial learning, pedagogical development, emerging technologies and health. He has also led various schools, both private and public, across the 6-19 age range and adult education.

Henrik is dedicated to creating a school environment that welcomes all children, where cultural diversity isn´t looked upon as a problem but embraced and valued as a source of richness and strength. The project he led in Nyköping attracted significant attention for being the most proactive and exciting school initiative in Sweden.

Book Henrik

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives