Skip to main content
search
0

Jill Nottingham

Jill Nottingham

Company Director, Consultant, and Author

Read bio in Swedish

Jill Nottingham is the co-founder of Challenging Learning as well as our Company Director. She is responsible for the welfare of all staff, as well as the line-manager of our marketing and finance teams. She is the principal author of the 100+ lesson resources we have online as well as the two published lesson plan books. She is also co-author of our books about feedback, dialogue, and early learning.

Jill has an outstanding and well-deserved reputation for inspirational, well-grounded and, above all, eminently practical consultancy. Staff in schools and pre-schools always remark upon how much they gain from Jill’s warmth, good humour, and willingness to demonstrate Challenging Learning approaches with any group of children. Her advice about what is possible and where to start always inspires staff to take the next steps, safe in the knowledge that Jill will be there to guide and encourage them.

Jill is also a well-regarded trainer for SAPERE, the charity that supports Philosophy for Children in the UK. She co-wrote their first training manual in the early 2000s and created many downloadable resources that still feature on www.p4c.com, the international resource and collaboration site for P4C. She has trained with Edward de Bono at the University of Malta and has studied for a master’s degree at the University of Newcastle.

Follow Jill

Jill Nottingham

Author Consultant, Director of Networks & Product Development

Read bio in Swedish

Jill Nottingham is the co-founder of Challenging Learning as well as our Company Director. She is responsible for the welfare of all staff, as well as the line-manager of our marketing and finance teams. She is the principal author of the 100+ lesson resources we have online as well as the two published lesson plan books. She is also co-author of our books about feedback, dialogue, and early learning.

Jill has an outstanding and well-deserved reputation for inspirational, well-grounded and, above all, eminently practical consultancy. Staff in schools and pre-schools always remark upon how much they gain from Jill’s warmth, good humour, and willingness to demonstrate Challenging Learning approaches with any group of children. Her advice about what is possible and where to start always inspires staff to take the next steps, safe in the knowledge that Jill will be there to guide and encourage them.

Jill is also a well-regarded trainer for SAPERE, the charity that supports Philosophy for Children in the UK. She co-wrote their first training manual in the early 2000s and created many downloadable resources that still feature on www.p4c.com, the international resource and collaboration site for P4C. She has trained with Edward de Bono at the University of Malta and has studied for a master’s degree at the University of Newcastle.

Follow Jill

retagsledare, konsult och författare
Jill Nottingham är en av grundarna av Challenging Learning samt vår företagsledare. Hon ansvarar för all personals välbefinnande och är linjechef för våra marknads- och ekonomiteam. Hon är huvudförfattare till de 100 + lektionsplaneringar vi erbjuder digitalt, samt de två böcker vi publicerat på samma tema. Hon är också medförfattare till våra böcker om feedback, dialog ochlärande i förskolan.

Jill är också en välansedd utbildare för SAPERE, den välgörenhetsorganisation som stöder Philosophy for Children (P4C) iStorbritannien. Hon var med och skrev sin första utbildningshandbok i början av 2000-talet och skapade då månganedladdningsbara resurser som fortfarande finns tillgängliga på www.p4c.com, den internationella resurs- och samarbetssajtenför P4C. Hon har utbildat sig med Edward de Bono vid Universitetet på Malta och har en magisterexamen från University ofNewcastle.

Jill har ett enastående och välförtjänt rykte om sig att utföra inspirerande, välgrundade och framför allt praktiskt tillgängliga konsultinsatser. Personal i skolor och förskolor bekräftar återkommande hur mycket de uppskattar Jills värme, hennes godahumor och engagemang i att förevisa strategier för utmanande lärande för barn i alla åldrar. Hennes råd om vad som är möjligtoch var man ska börja inspirerar alltid personalen att ta nästa steg, förvissad om att Jill kommer att vara där för att vägleda ochuppmuntra dem under processens gång.

 

Books by Jill Nottingham

Podcasts by Jill Nottingham

Book Jill

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency