Alla barn lär sig och genom att hjälpa dem att lära sig “hur” de kan lära sig förbättrar utvecklingen ytterligare.

Att lära sig hur man ställer meningsfulla frågor och hur man bestämmer vilka svar som är bäst. Att tänka ton och tidpunkt för interaktioner ellernär man ska framhärda jämfört med att kompromissa. De här strategierna, även kända som metakognition och självreglering, har en mycket storinverkan lärandet. Metaanalyser har konsekvent visat betydande vinster av detta, särskilt när det gäller räkneförmåga och läs- och skrivkunnighet,men även inom andra ämnesområden som vetenskap och idrott. Resultatanalysen från PISA 2009 och 2012 visade att skillnaden i läsresultat mellande elever som vet hur man lär sig och de som inte vet det var 107 poäng motsvarande mer än två års skolgång.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Skapa en kultur där eleverna talar positivt om att lära sig att lära sig och kan identifiera skeenden när lärstrategier har hjälpt dem att behärska något
  • Lär eleverna att lära sig, inklusive frågetekniker, reflektion och färdigheter kring tänkande
  • Fördjupa elevernas lärande med förbättrade frågetekniker
  • Uppmuntra de sociala och känslomässiga beteenden som dina elever behöver för att utveckla sin förmåga till lärande.
  • Använd ASK-modellen (SE; FFK-modellen, NO/DK; HFK-modellen) för att erövra förståelse för vilka förhållningssätt, färdigheter och kunskaper dina elever behöver för att utvecklas
Best book to support your learning:

Challenging Learning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning

Read more

Further Reading

Challenging Learning Through Questioning (2020)
Challenging Learning Dialogue
The Learning Challenge
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives