James Nottingham skapade The Learning Pit®/Utmaningsmodellen för att uppmuntra sina elever att kliva ur sin komfortzon och söka utmaningar somkommer att fördjupa deras lärande.

Idag används modellen runt om i världen för att förbättra elevernas språk för lärande, metakognition, motgångskraft/resiliens och nyfikenhet. Denhjälper också lärare att identifiera när eleverna ska gå från yta till djupinlärning, samt att tillhandahålla ett ramverk för framgångsrika frågetekniker.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förstå hur  Learningpit®/Utmaningsmodellen kan användas för att uppmuntra elever i alla åldrar att kliva ur sin komfortzon och ta sig an fler utmaningar
  • Upptäcka de bästa strategierna för att guida eleverna genom Learningpit®/ Utmaningsmodellen
  • Veta när man ska stödja, när man ska utmana, när man ska bidra till förvirring och när man ska engagera eleverna så att de går från yta till djupinlärning
  • Utveckla ett gemensamt metakognitivt språk för planering och reflektion över lärprocessen
  • Lära dig att lära eleverna att använda “gropverktyg” så att de ökar sin självständighet, motgångskraft/resiliens och själv-/egenförmåga
Best book to support your learning:

The Learning Challenge

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

The Learning Challenge

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

The Learning Challenge

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

The Learning Challenge

Read more

Further Reading

Learning Challenge Lessons Elementary
Learning Challenge Lessons Secondary
Challenging Early Learning
Challenging Learning 2nd Ed (2016)

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives