0

Basket

Lisa Cook

Evaluation Manager and Consultant

Read Bio in Swedish
Lisa Cook is Senior Consultant and Evaluations Manager for Challenging Learning and is responsible for leading long-term development projects in schools in the UK and Sweden.

As evaluations manager for our long-term projects, Lisa has excellent analytical skills and the ability to assess a situation and identify next steps. This ensures our pedagogical approaches have a significant impact on students’ learning.

As senior consultant, she has established an excellent reputation as a facilitator of collaborative learning through dialogue, feedback, questioning, and challenge.

Lisa’s excellent reputation has been built on putting our tools into practice: running demonstration lessons for teachers with their own students; and giving practitioners the opportunity to observe, and reflect on, inspiring classroom practice.

Lisa understands the values and beliefs that drive teachers and pitches her training in such a way that it engages everyone. Her educational experience shines through in all that she does, whether it is from a leadership perspective or in the reality of a classroom environment.

Lisa’s commitment to improving learning experiences for young people is par excellence. She builds relationships with staff and respectfully challenges mindsets. Lisa has developed a remarkable ability for connecting with people – in a collective sense as well as with individuals. She builds trust and the expectation of challenge in equal measure.

Follow Lisa

Lisa Cook

Evaluation Manager and Consultant

Read Bio in Swedish
Lisa Cook is Senior Consultant and Evaluations Manager for Challenging Learning and is responsible for leading long-term development projects in schools in the UK and Sweden.

As evaluations manager for our long-term projects, Lisa has excellent analytical skills and the ability to assess a situation and identify next steps. This ensures our pedagogical approaches have a significant impact on students’ learning.

As senior consultant, she has established an excellent reputation as a facilitator of collaborative learning through dialogue, feedback, questioning, and challenge.

Lisa’s excellent reputation has been built on putting our tools into practice: running demonstration lessons for teachers with their own students; and giving practitioners the opportunity to observe, and reflect on, inspiring classroom practice.

Lisa understands the values and beliefs that drive teachers and pitches her training in such a way that it engages everyone. Her educational experience shines through in all that she does, whether it is from a leadership perspective or in the reality of a classroom environment.

Lisa’s commitment to improving learning experiences for young people is par excellence. She builds relationships with staff and respectfully challenges mindsets. Lisa has developed a remarkable ability for connecting with people – in a collective sense as well as with individuals. She builds trust and the expectation of challenge in equal measure.

Follow Lisa

Utvärderingschef och konsult
Lisa Cook är Senior consultant och Utvärderingschef för Challenging Learning och ansvarar för att leda långsiktigautvecklingsprojekt i skolor i Storbritannien och Sverige. Som utvärderingschef för våra långsiktiga projekt har Lisa utmärktanalytisk förmåga och förmåga att bedöma en situation och identifiera nästa steg. Detta säkerställer att våra pedagogiskaangreppssätt har en betydande inverkan på elevernas lärande.

Som Senior consultant har hon etablerat ett gott rykte som en organisatör av kollegialt lärande genom dialog, feedback,frågetekniker och utmaning. Lisas goda rykte bygger på hennes förmåga att omsätta våra verktyg och strategier i praktiken, genomföra demonstrationslektioner för lärare med deras egna elever och ge deltagare möjlighet att observera och reflekterakring inspirerande klassrumspraktik.

Lisa förstår de värderingar och övertygelser som driver lärare och utformar sina insatser på ett sådant sätt att det engagerar alla.Hennes pedagogiska erfarenhet lyser igenom i allt hon gör, oavsett om det är ur ett ledarskapsperspektiv eller i verkligheten i enklassrumsmiljö.

Lisas engagemang för att förbättra lärandet för ungdomar är av högsta kvalitet. Hon bygger relationer med personalen ochutmanar dem på respektfullt tänkesätt. Lisa har utvecklat en enastående förmåga att få kontakt med människor – både i kollektivmening och med individer. Hon bygger förtroende och förväntningar om utmaning i lika hög grad.

Book Lisa

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives