Filosofi för barn (P4C) utvecklar kritiskt, kreativt, omtänksamt och samarbetsinriktat tänkande.

Det praktiseras i över 60 länder runt om i världen och har en historia som sträcker sig över 40 år tillbaka i tiden. Den grundläggande principen är att barn och ungdomar ska få en rationell och förnuftig dialog om saker som är viktiga för dem och deras lärare. Alla deltagare arbetar tillsammans i en undersökande gemenskap.

Målet för varje deltagare är att bli tydligare, mer exakt, mindre självmotsägande och mer medveten om andra argument och värderingar innan de kommer fram till en slutsats.

P4C är anledningen till att Challenging Learning är den ledande innovatör företaget är idag. Vi har använt metoden med 3 till 19-åringar sedan början av 1990-talet, och medarbetare i vårt team deltar i olika TV-dokumentärer som skildrar hur metoden används. Vi erbjuder ackrediterad utbildning, support, online-material och keynotes om P4C. Robert Sternberg, tidigare ordförande för American Psychological Society, har uttalat att sa: “Inget program jag känner till är mer fokuserat på att undervisa hållbara och överförbara, färdigheter kring att tänka än filosofi för barn (P4C).”

Våra kurser i P4C täcker dessa viktiga ämnen:

  • Hur P4C är ett av de allra bästa sätten att utveckla dialog, tankeförmåga, metakognition och samarbetsstrategier för lärande
  • De bästa fråge- och faciliteringsteknikerna för att säkerställa att P4C stöder elevernas dagliga lärande
  • En guide till materielbank och förfrågningsstrukturer så att P4C är relevant för studenter i alla åldrar. Detta kan inkludera en gratis prenumeration på p4c.com, den internationella resurs- och samarbetssajten för P4C som grundades av James Nottingham
  • Hur P4C kan användas för att utveckla ett dynamiskt tankesätt, öka elevernas motivation och motgångskraft/resiliens och hur det länkar till SOLO-Taxonomin samt till metakognitiva och en högre grad av färdigheter kring tänkande
  • Vi erbjuder demonstrationslektioner för alla elevgrupper och åldrar och visar hur effektiv P4C kan vara för att utveckla kritiskt, kreativt, omtänksamt och samarbetsinriktat tänkande
Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Dialogue

Read more

Further Reading

Watch

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Dialogue

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Dialogue

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Through Dialogue

Read more

Further Reading

The Learning Challenge
Learning Challenge Lessons Secondary
Learning Challenge Lessons Elementary
Challenging Learning Through Questioning (2020)

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives