Skip to main content
search
0

Richard Kielty

Senior Consultant, Regional Manager (UK & International Schools)

Read Bio in Swedish
Richard Kielty is Senior Consultant and Regional Manager for Challenging Learning. He is responsible for leading long-term projects in schools within the UK, USA, Japan, and Australia. His excellent reputation for guiding and encouraging staff has led to some powerful cultural change in pedagogical approaches that are both creative and challenging.

Richard is passionate about empowering others to examine, reflect upon and change their professional narrative and is recognised for his engaging, humorous and interactive approach to working with students and teachers.

Richard is also an excellent keynote speaker and workshop leader. If you are looking for a presenter who inspires, engages, and encourages delegates to think about their practice in ways that lead to sustained growth, then look no further than Richard!

His experience of working closely with early years and primary and secondary schools has led to invitations from conferences around the globe. His key areas of expertise centre around the importance of challenge, creativity and the development of emotional intelligence within teachers and students.

In addition to his regular work in Australia, the USA, Scandinavia, and the UK, Richard was recently invited to work with politicians and key-decision makers in South Korea to look at ways to deepen learning through reading and communication.

As a qualified psychotherapist, Richard brings this experience into his work with schools to build a culture that fosters resilience for learning, helping students, teachers and leaders to develop their attitudes, skills and knowledge.

Follow Richard

Richard Kielty

Senior Consultant, Regional Manager (UK & International Schools)

Read Bio in Swedish
Richard Kielty is Senior Consultant and Regional Manager for Challenging Learning. He is responsible for leading long-term projects in schools within the UK, USA, Japan, and Australia. His excellent reputation for guiding and encouraging staff has led to some powerful cultural change in pedagogical approaches that are both creative and challenging.

Richard is passionate about empowering others to examine, reflect upon and change their professional narrative and is recognised for his engaging, humorous and interactive approach to working with students and teachers.

Richard is also an excellent keynote speaker and workshop leader. If you are looking for a presenter who inspires, engages, and encourages delegates to think about their practice in ways that lead to sustained growth, then look no further than Richard!

His experience of working closely with early years and primary and secondary schools has led to invitations from conferences around the globe. His key areas of expertise centre around the importance of challenge, creativity and the development of emotional intelligence within teachers and students.

In addition to his regular work in Australia, the USA, Scandinavia, and the UK, Richard was recently invited to work with politicians and key-decision makers in South Korea to look at ways to deepen learning through reading and communication.

As a qualified psychotherapist, Richard brings this experience into his work with schools to build a culture that fosters resilience for learning, helping students, teachers and leaders to develop their attitudes, skills and knowledge.

Follow Richard

Senior consultant, regional chef (Storbritannien & Internationella skolor)
Richard Kielty är Senior consultant och regional chef för Challenging Learning. Han är ansvarig för att leda långsiktiga projekt iskolor i Storbritannien, USA, Japan och Australien. Hans goda rykte om att vägleda och uppmuntra personal har lett till en starkkulturell förändring i pedagogiska metoder som är både kreativa och utmanande.

Richard brinner för att ge andra möjlighet att undersöka, reflektera över och ändra sin professionella berättelse och är erkänd försin engagerande, humoristiska och interaktiva inställning till att arbeta med elever och lärare.

Richard är också en utmärkt talare och workshopledare. Om du letar efter en presentatör som inspirerar, engagerar sig ochuppmuntrar deltagare till att tänka på sin praktik på ett sätt som leder till hållbar tillväxt, är Richard den du söker. Hanserfarenhet av att arbeta nära förskolor, grund- och gymnasieskolor har lett till inbjudningar till konferenser runt om i världen.

Hans huvudsakliga kompetensområden är utmaning, kreativitet och utveckling av emotionell intelligens hos lärare och elever.

Förutom sitt regelbundna arbete i Australien, USA, Skandinavien och Storbritannien blev Richard nyligen inbjuden till att arbetamed politiker och nyckelbeslutsfattare i Sydkorea för att undersöka olika sätt att fördjupa lärandet genom läsning ochkommunikation.

Richard är kvalificerad psykoterapeut och tar med sig denna erfarenhet i sitt arbete med skolor för att bygga upp en kultur somfrämjar motgångskraft för lärande, samt för att hjälpa elever, lärare och ledare att utveckla sina attityder, färdigheter ochkunskaper.

Book Richard

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency