SOLOTaxonomin är ett sätt att klassificera lärande i termer av komplexitet, vilket i sin tur bidrar till att identifiera kvaliteten och djupet i elevernasförståelse.

Många använder SOLO-Taxonomin för att beskriva en elevs framsteg från kunskap på ytnivå till en djupare och mera kontextuell förståelse.

SOLO står för ”strukturen för observerade läranderesultat” (Structure of Observed Learning Outcomes). Det är en modell som först föreslogs av JohnBiggs och Kevin Collis (1982) i utvärderingen av kvaliteten på lärande. Den har starka paralleller med James Nottinghams The LearningPit®/Lärandegropen och kan hjälpa till att guida i feedbackprocessen.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förstå relevansen och användningen av SOLO-taxonomin
  • Se de situationer där eleverna är redo att gå från kunskap på ytnivå till en djupare, mera kontextuell förståelse
  • Använd SOLO-Taxonomin för at tplanera för, vägleda och utvärdera framsteg i lärandet
  • Kombinera förhandsgransknings strategier med det ramverk som SOLO-Taxonomin erbjuder
Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

The Learning Challenge
Challenging Learning Through Questioning
Challenging Learning Through Dialogue
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives