Skip to main content
search
0

Therese Larsen

Konsult, Sverige och Finland

Read Bio in English
Therese Larsen är konsult i vårt skandinaviska team och ansvarar för en effektiv leverans av våra CLP-projekt i Sverige och Finland. Hon erbjuder ett rikt och varierat utbud av strategier i sitt arbete, inklusive skolbesök, lärpromenader, workshops för personal, stöd till skolledare och handledning. Hon brinner för att arbeta med kommuners eller företag ledare för att alla ska arbeta mot samma mål för skolor och elevers bästa.

Therese har lång erfarenhet av utveckling och kvalitetsarbete i förskolor, skolor och gymnasier i Sverige. Hon använder denna erfarenhet för att stödja personal och ledare att bygga en kultur av lärande som förbättrar utvecklingen för alla elever. Hon ger också stöd till skolförvaltningar på ett systematiskt sätt, så att de kan följa utvecklingen både kvantitativt och kvalitativt.

Therese är inspirerande, fängslande och engagerande. När hon leder workshops uppmuntrar hon deltagarna att interagera med varandra och att reflektera över hur klassrumskulturen stöder lärprocessen på ett sätt som skapar störst inverkan för elevernas framsteg.

Therese energi och entusiasm för Challenging Learnings strategier för undervisning och lärande (särskilt Challenging Learning Process) är tydlig. Detta framgår av hennes presentationer och syns i responsen hos dem hon arbetar med.

Therese Larsen

Konsult, Sverige och Finland

Read Bio in English
Therese Larsen är konsult i vårt skandinaviska team och ansvarar för en effektiv leverans av våra CLP-projekt i Sverige ochFinland. Hon erbjuder ett rikt och varierat utbud av strategier i sitt arbete, inklusive skolbesök, lärpromenader, workshops för personal, stöd till skolledare och handledning. Hon brinner för att arbeta med kommuners eller företag ledare för att alla skaarbeta mot samma mål för skolor och elevers bästa.

Therese har lång erfarenhet av utveckling och kvalitetsarbete i förskolor, skolor och gymnasier i Sverige. Hon använder dennaerfarenhet för att stödja personal och ledare att bygga en kultur av lärande som förbättrar utvecklingen för alla elever. Hon gerockså stöd till skolförvaltningar på ett systematiskt sätt, så att de kan följa utvecklingen både kvantitativt och kvalitativt.

Therese är inspirerande, fängslande och engagerande. När hon leder workshops uppmuntrar hon deltagarna att interagera medvarandra och att reflektera över hur klassrumskulturen stöder lärprocessen på ett sätt som skapar störst inverkan för elevernasframsteg.

Therese energi och entusiasm för Challenging Learnings strategier för undervisning och lärande (särskilt Challenging Learning Process) är tydlig. Detta framgår av hennes presentationer och syns i responsen hos dem hon arbetar med.

Therese Larsen is a consultant in the Challenging Learning Scandinavian team and is responsible for the effective delivery of our CLP projects in Sweden and Finland. She brings a rich and varied range of approaches to her work, including school visits, learning walks, staff workshops, school leadership support and coaching. She is passionate about working with a municipality’s leaders to ensure that everyone is working towards the same goals for the benefit of schools and their students.

Therese has extensive experience of development and quality work in pre-schools, schools and colleges in Sweden. She uses this experience to support staff and leaders to build a culture of learning that enhances the progress of all students. She also provides systematic support to the administration of schools in a systematic way, so they can track progress both quantitatively and qualitatively.

Therese is inspirational, captivating and engaging; encouraging participants in her workshops to interact with each other and reflect on how classroom culture supports the learning process in a way that creates the most impact on student progress.

Therese’s energy and enthusiasm for Challenging Learning’s teaching and learning approaches, and particularly the Challenging Learning Process, is clear. This is demonstrated through her presentations and is visible in the reactions and responses of the learners.

Book Therese

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency