Det är genom utmaning som vi kan flytta barn och elever ur sin komfortzon och in i deras inlärningszon (eller proximala utvecklingszon).

Och ändå undviker många barn och elever aktivt utmaning av rädsla för att göra fel, halka efter, eller helt enkelt för att de inte ser poängen med attanstränga sig. Utöver detta finns behovet av differentiering för att säkerställa att alla barn och elever utmanas rätt sätt inte mycket att de intekan komma åt lärande och inte lite att de upprepa saker de redan vet hur man gör. Det är därför vi skapade just detta företag 1999 och kallade detChallenging Learning (Utmanande lärande) grund av de svårigheter vi alla står inför att utmana alla barn och elever på lämpligt sätt.

Lämplig för ledare och pedagoger som arbetar med barn och elever – vi kan hjälpa dig att:

  • Skapaen utmaningskulturiklassrummetsomuppmuntraralla barn och eleverattklivautursinkomfortzon
  • Kännaigennär du skautmana,närduskastödjaellerunderbygga,ochnärduskalåta barn och elever få vara kvari The Learning Pit®/lärandegropen
  • Utveckladinafrågeteknikerförattsäkerställaattalla barn och elever utmanas på lämpligt sätt
  • Undvikadentypavberömochbelöningssystemsomkommerivägenförutmaning
  • Användautmaningförattutvecklamotståndskraft,högregrad av färdigheter kring tänkandeochett growth mindset

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Contact Us

Stronger Learning for Stronger Lives