Som företag hade Challenging Learning den officiella Visible LearningPlus-licensen för Skandinavien 2013-2019.

Under denna tid drev vi långsiktiga VL-projekt i mer än 200 förskolor och skolor i Danmark, Norge och Sverige. James Nottingham och John Hattieockså över 30 konferenser tillsammans över hela regionen och runt om i världen under denna tid. En deltagare på konferens i Stockholm utrryckte:”Jag har hört folk prata om synligt lärande länge, men det var inte förrän jag hörde James Nottingham prata om det som jag faktiskt förstod vad det var och visste vad jag skulle göra härnäst. Helt enkelt lysande!”

Databasen Visible Learning har byggts av John Hattie. Den sammanställer Hatties slutsatser av mer än 1600 meta-analyser som täcker 95.000 studieroch 300 miljoner deltagare. Detta gör den till världens största evidensbas av vad som fungerar bäst i skolor för att förbättra elevernas lärande. Fråndenna forskning har Hattie identifierat mer än 250 faktorer som har en inverkan på elevers prestation.

Hatties slutsatser visar att när personal i skolan använder strategier med högre effekter (större än en effektstorlek på 0,4), finns det en ökadsannolikhet för att elevernas lärande kommer att accelerera. Synligt lärandes effektivitet utgår alltså från ambitionen att hjälpa ledare och lärare attfatta strategiska beslut om hur de bäst använder sin tid, energi och sina resurser för att maximera effekten av lärandet för eleverna.

Lämplig för lärare, ledare och annan pedagogisk personal som arbetar med elever i åldrarna 3 till 19 år, där vi kan hjälpa dig att:

  • Förståsanningarna (ochavslöjamyterna) omJohn Hatties forskning kring synligt lärande
  • Identifiera de viktigaste punkterna i Hatties analys av mer än 1600 metaanalyser och 95 000 studier inom utbildning
  • Få eninblick i varför många populära strategier för att förbättra utbildning inte har önskad effek, samt vilka strategier som faktiskt kommer att bidra till ökad måluppfyllelse uppnåendet och förbättrad progression
  • Hitta de bästa startpunkterna för Synligt lärande
  • Lär dig hur du använder Synligt lärande för att identifiera och svara elever på rätt sätt
Passar bra tillsammans med:

Visible Learning® and Visible Learning+™ are trademarks of Corwin Press, Inc.  Use of the Visible Learning trademarks by Challenging Learning on this website and in the related materials is solely for the purpose of illustration and in no way indicates any relationship with, or endorsement by, Corwin Press, Inc.
Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning:

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Best book to support your learning

Challenging Learning Through Feedback

Read more

Further Reading

Challenging Mindset
Challenging Learning
Encouraging Learning
Challenging Early Learning

Enquiry Form

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives