Books

HomeResourcesBooks

Our team have written books about the Learning Pit, dialogue, feedback, growth mindset, questioning, & early childhood.

There are 11 books in the Learning Pit series, listed below. All books are available in English (covers and spellings sometimes vary according to territory). Most are available in Danish and Swedish; and some are available in Dutch and Norwegian.

We only currently sell The Learning Pit book directly, but we provide links to our publishers as well as to recommended bookstores. If however, you are looking to buy in bulk (20+ copies) then do connect with us as we may be able to help you secure significant discounts.

Books by Territory

Use the quick link tabs below to show the language or territory most relevant to you.

Books by Context

Use the quick link tabs below to show the books most relevant to you.

Challenging Early Learning

Helping Young Children Learn How to Learn

UK / US / AUS

Challenging Early Learning

Helping Young Children Learn How to Learn

By James Nottingham and Jill Nottingham (2019)

This is best for:

 • Proven strategies for helping young children (particularly those aged 3-7) grow into curious, resilient, happy, articulate and thoughtful learners
 • Growth mindset strategies that build self-efficacy and self-esteem
 • Questioning techniques to engage and extend children’s thinking
 • Photocopiable activity cards to support language and boost confidence
 • Practical ‘Now Try This’ sections to link theory with practice
 • A ‘Review’ section that focuses on building a broad tool kit of pedagogical strategies
This book is amazing. What a resource! I think it is terrific value for money. I would rate it as one of the best books I have ever seen us publish. I wish I had had this book when my children were little. Parents would definitely benefit from a read of this book.

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

UK - Buy from AmazonUK - Buy from Routledge
US - Buy from AmazonUS - Buy from Routledge
AUS - Buy from AmazonAUS - Buy from Booktopia

SE

Utmanande lärande i förskolan (SE)

James Nottingham och Jill Nottingham (2017)

Bokens höjdpunkter:

 • Beprövade strategier för att hjälpa små barn (särskilt de i åldrarna 3-7 år) att växa till nyfikna, motgångskraftiga, glada, artikulerande och omtänksamma elever
 • De bästa sätten att använda feedback och beröm för att se till att alla barn utvecklas
 • Strategier för dynamiskt mindset som bygger självförmåga/Efficacy och självkänsla
 • Frågetekniker för att engagera och utvidga barns tänkande
 • Kopiatorvänliga aktivitetskort för att stödja språket och öka självförtroendet
 • Praktiska “prova på”-avsnitt för att koppla teori med praktiken
 • Ett översiktsavsnitt som fokuserar på att bygga en bred verktygslåda av pedagogiska strategier
Den här boken är fantastisk. Vilken resurs! Jag tycker det är fantastiskt värde för pengarna. Jag skulle betygsätta det som en av de bästa böcker vi någonsin publicerat. Jag önskar att jag hade haft den här boken när mina barn var små. Föräldrar skulle definitivt kunna dra nytta av en läsning av denna bok.”

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Buy from Natur och Kultur

DK

Styrk den tidlige læring (DK)

James Nottingham och Jill Nottingham (2017)

Bokens höjdpunkter:

 • Beprövade strategier för att hjälpa små barn (särskilt de i åldrarna 3-7 år) att växa till nyfikna, motgångskraftiga, glada, artikulerande och omtänksamma elever
 • De bästa sätten att använda feedback och beröm för att se till att alla barn utvecklas
 • Strategier för dynamiskt mindset som bygger självförmåga/Efficacy och självkänsla
 • Frågetekniker för att engagera och utvidga barns tänkande
 • Kopiatorvänliga aktivitetskort för att stödja språket och öka självförtroendet
 • Praktiska “prova på”-avsnitt för att koppla teori med praktiken
 • Ett översiktsavsnitt som fokuserar på att bygga en bred verktygslåda av pedagogiska strategier
Den här boken är fantastisk. Vilken resurs! Jag tycker det är fantastiskt värde för pengarna. Jag skulle betygsätta det som en av de bästa böcker vi någonsin publicerat. Jag önskar att jag hade haft den här boken när mina barn var små. Föräldrar skulle definitivt kunna dra nytta av en läsning av denna bok.”

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Buy from Publisher

Dutch

Utmanande lärande i förskolan (SE)

Diep leren in de Leerkuil

James Nottingham en Jill Nottingham (2018)

Enkele hoogtepunten van het boek:

 • Bewezen strategieën om jonge kinderen (met name in de leeftijd van 3 tot 7 jaar) te helpen bij hun ontwikkeling tot nieuwsgierige, veerkrachtige, gelukkige, welbespraakte en aandachtige leerlingen
 • Je leert feedback en complimenten geven op een manier die de ontplooiing van elk kind stimuleert
 • Strategieën voor een growth mindset die bijdragen aan de ontwikkeling van self-efficacy en eigenwaarde
 • Vraagtechnieken waarmee kinderen worden geboeid en geprikkeld om verder te denken
 • Kopieerbare activiteitenkaarten die de taalontwikkeling ondersteunen en het zelfvertrouwen van de kinderen versterken
 • Praktische ‘Probeer dit eens’-suggesties om theorie en praktijk te verbinden
 • Overzichtelijke samenvattingen die helpen bij het aanleggen van een flinke ‘gereedschapskist’ vol pedagogische strategieën
Dit is een geweldig boek. Wat een bron van informatie! Het is zijn prijs meer dan waard. Ik vind dit zelf een van de beste boeken die we ooit hebben gepubliceerd. Had ik dit boek maar gehad toen mijn eigen kinderen nog klein waren. Ouders zullen zeker veel aan dit boek hebben.” 

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Bestel bij Bazalt

Challenging Learning

Theory, effective practice and lesson ideas to create optimal learning in the classroom

UK / US / AUS

Challenging Early Learning

Helping Young Children Learn How to Learn

By James Nottingham and Jill Nottingham (2019)

This is best for:

 • Proven strategies for helping young children (particularly those aged 3-7) grow into curious, resilient, happy, articulate and thoughtful learners
 • Growth mindset strategies that build self-efficacy and self-esteem
 • Questioning techniques to engage and extend children’s thinking
 • Photocopiable activity cards to support language and boost confidence
 • Practical ‘Now Try This’ sections to link theory with practice
 • A ‘Review’ section that focuses on building a broad tool kit of pedagogical strategies
This book is amazing. What a resource! I think it is terrific value for money. I would rate it as one of the best books I have ever seen us publish. I wish I had had this book when my children were little. Parents would definitely benefit from a read of this book.

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

UK - Buy from AmazonUK - Buy from Routledge
US - Buy from AmazonUS - Buy from Routledge
AUS - Buy from AmazonAUS - Buy from Booktopia

SE

Utmanande lärande i förskolan (SE)

James Nottingham och Jill Nottingham (2017)

Bokens höjdpunkter:

 • Beprövade strategier för att hjälpa små barn (särskilt de i åldrarna 3-7 år) att växa till nyfikna, motgångskraftiga, glada, artikulerande och omtänksamma elever
 • De bästa sätten att använda feedback och beröm för att se till att alla barn utvecklas
 • Strategier för dynamiskt mindset som bygger självförmåga/Efficacy och självkänsla
 • Frågetekniker för att engagera och utvidga barns tänkande
 • Kopiatorvänliga aktivitetskort för att stödja språket och öka självförtroendet
 • Praktiska “prova på”-avsnitt för att koppla teori med praktiken
 • Ett översiktsavsnitt som fokuserar på att bygga en bred verktygslåda av pedagogiska strategier
Den här boken är fantastisk. Vilken resurs! Jag tycker det är fantastiskt värde för pengarna. Jag skulle betygsätta det som en av de bästa böcker vi någonsin publicerat. Jag önskar att jag hade haft den här boken när mina barn var små. Föräldrar skulle definitivt kunna dra nytta av en läsning av denna bok.”

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Buy from Natur och Kultur

DK

Styrk den tidlige læring (DK)

James Nottingham och Jill Nottingham (2017)

Bokens höjdpunkter:

 • Beprövade strategier för att hjälpa små barn (särskilt de i åldrarna 3-7 år) att växa till nyfikna, motgångskraftiga, glada, artikulerande och omtänksamma elever
 • De bästa sätten att använda feedback och beröm för att se till att alla barn utvecklas
 • Strategier för dynamiskt mindset som bygger självförmåga/Efficacy och självkänsla
 • Frågetekniker för att engagera och utvidga barns tänkande
 • Kopiatorvänliga aktivitetskort för att stödja språket och öka självförtroendet
 • Praktiska “prova på”-avsnitt för att koppla teori med praktiken
 • Ett översiktsavsnitt som fokuserar på att bygga en bred verktygslåda av pedagogiska strategier
Den här boken är fantastisk. Vilken resurs! Jag tycker det är fantastiskt värde för pengarna. Jag skulle betygsätta det som en av de bästa böcker vi någonsin publicerat. Jag önskar att jag hade haft den här boken när mina barn var små. Föräldrar skulle definitivt kunna dra nytta av en läsning av denna bok.”

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Buy from Publisher

Dutch

Utmanande lärande i förskolan (SE)

Diep leren in de Leerkuil

James Nottingham en Jill Nottingham (2018)

Enkele hoogtepunten van het boek:

 • Bewezen strategieën om jonge kinderen (met name in de leeftijd van 3 tot 7 jaar) te helpen bij hun ontwikkeling tot nieuwsgierige, veerkrachtige, gelukkige, welbespraakte en aandachtige leerlingen
 • Je leert feedback en complimenten geven op een manier die de ontplooiing van elk kind stimuleert
 • Strategieën voor een growth mindset die bijdragen aan de ontwikkeling van self-efficacy en eigenwaarde
 • Vraagtechnieken waarmee kinderen worden geboeid en geprikkeld om verder te denken
 • Kopieerbare activiteitenkaarten die de taalontwikkeling ondersteunen en het zelfvertrouwen van de kinderen versterken
 • Praktische ‘Probeer dit eens’-suggesties om theorie en praktijk te verbinden
 • Overzichtelijke samenvattingen die helpen bij het aanleggen van een flinke ‘gereedschapskist’ vol pedagogische strategieën
Dit is een geweldig boek. Wat een bron van informatie! Het is zijn prijs meer dan waard. Ik vind dit zelf een van de beste boeken die we ooit hebben gepubliceerd. Had ik dit boek maar gehad toen mijn eigen kinderen nog klein waren. Ouders zullen zeker veel aan dit boek hebben.” 

Vicki Johnson, Taylor and Francis Group, New Zealand

Bestel bij Bazalt

Regional Contacts

Head Office (UK)
[email protected]
T: +44 1670 330036

USA (CST)
Carmen Bergmann
T: +1 309 245 6885

Australia (AEST)
Emma Robertson
T: +61 457 632 398

Japan
Clare Barnfather
T: +81 90 6434 1256

Head Office Address

Challenging Learning,
2 Linnet Court,
Cawledge Business Park,
Alnwick, Northumberland,
NE66 2GD, UK

The Learning Pit is part of the Challenging Learning group with offices in the UK, Australia, Japan, Scandinavia, USA

Get in touch