Böcker

Vi har skrivit 9 böcker om Utmaningsmodellen/Learning Pit, dialog, återkoppling, dynamiskt mindset och Utmanande lärande/Challenging Learning.

Hem   –   Kontakta oss   –   Utmande läroprocess   –   Böcker

James Nottingham   –   Tjänster   –   Keynotes   –   Ämnen  –   Learning Pit

Det finns nio böcker i bokserien Utmanande lärande/Challenging Learning. Sju av dessa böcker finns översatta till Svenska och danska, fyra av dem till norska.

Vi säljer inte böckerna själva, men självklart finns de tillgängliga I bokhandeln. Om du är intresserad av att köpa större uppsättningar, mer än 20 exemplar, rekommenderar vi dig att ta kontakt med någon av våra distributörer:

Böcker på danska

Böcker på norska

Böcker på svenska

Stronger Learning for Stronger Lives

Kontakta oss

Stronger Learning for Stronger Lives