Challenging Learnings tjänster

Utmärkta undervisningsmodeller, evidensbaserade insikter och ledarskapsstrategier för ett stärkt
lärande

Hem   –   Kontakta oss   –   Utmande läroprocess   –   Böcker

James Nottingham   –   Tjänster   –   Keynotes   –   Ämnen  –   Learning Pit

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster

VIRTUELLT –  PÅ PLATS   –  LÅNG SIKT   –  KONFERENSER  –  KEYNOTES  –  STUDIERESOR

VIRTUELLT PROFESSIONELLT LÄRANDE

Vårt Lärande på distans fungerar utmärkt för hela kommuner, enstaka skolor eller mindre team. Det omfattar allt från inledningsanföranden från James Nottingham, webbseminarier från våra nordiska eller engelsktalande konsulter i Challenging Learning-teamet och handledning för individer, små team eller hela personalgrupper. Kostnaden för Lärande på distans är cirka 50–75% av ordinarie pris för Lärande på plats, utan tillkommande avgifter för exempelvis boende, resa eller andra kostnader. Vänligen kontakta oss för mer information.

VIRTUELLT PROFESSIONELLT LÄRANDE

Vårt Lärande på distans fungerar utmärkt för hela kommuner, enstaka skolor eller mindre team. Det omfattar allt från inledningsanföranden från James Nottingham, webbseminarier från våra nordiska eller engelsktalande konsulter i Challenging Learning-teamet och handledning för individer, små team eller hela personalgrupper. Kostnaden för Lärande på distans är cirka 50–75% av ordinarie pris för Lärande på plats, utan tillkommande avgifter för exempelvis boende, resa eller andra kostnader. Vänligen kontakta oss för mer information.

PÅ PLATS

Vi kommer till er. Vi utmanar, uppmuntrar och inspirerar hela personalgruppen. Ni väljer vilken form ni önskar – workshops, medarbetarcoachning och/eller progressionsrapporter – vi skapar det bästa professionella lärandet för er personal. Se rubriker.

PÅ PLATS

Vi kommer till er. Vi utmanar, uppmuntrar och inspirerar hela personalgruppen. Ni väljer vilken form ni önskar – workshops, medarbetarcoachning och/eller progressionsrapporter – vi skapar det bästa professionella lärandet för er personal. Se rubriker.

PÅ PLATS

Vi kommer till er. Vi utmanar, uppmuntrar och inspirerar hela personalgruppen. Ni väljer vilken form ni önskar – workshops, medarbetarcoachning och/eller progressionsrapporter – vi skapar det bästa professionella lärandet för er personal. Se rubriker.

LÅNG SIKT

De mest betydelsefulla och hållbara förbättringarna uppnås via vår Challenging Learning process. Denna 2 till 3-åriga process börjar där ni befinner er och tar er dit ni vill vara. Vi hjälper er att formulera er vision; coachar era medarbetare, bygger ledarskapskapacitet, och förbättrar den professionella dialogen. Vi leder demonstrationslektioner, leder fortbildningsinsatser för all personal, och tillhandahåller fördjupade progressionsrapporter för att uppdatera och försäkra alla intressenter om att vi är på rätt väg. 

LÅNG SIKT

De mest betydelsefulla och hållbara förbättringarna uppnås via vår Challenging Learning process. Denna 2 till 3-åriga process börjar där ni befinner er och tar er dit ni vill vara. Vi hjälper er att formulera er vision; coachar era medarbetare, bygger ledarskapskapacitet, och förbättrar den professionella dialogen. Vi leder demonstrationslektioner, leder fortbildningsinsatser för all personal, och tillhandahåller fördjupade progressionsrapporter för att uppdatera och försäkra alla intressenter om att vi är på rätt väg. 

LÅNG SIKT

De mest betydelsefulla och hållbara förbättringarna uppnås via vår Challenging Learning process. Denna 2 till 3-åriga process börjar där ni befinner er och tar er dit ni vill vara. Vi hjälper er att formulera er vision; coachar era medarbetare, bygger ledarskapskapacitet, och förbättrar den professionella dialogen. Vi leder demonstrationslektioner, leder fortbildningsinsatser för all personal, och tillhandahåller fördjupade progressionsrapporter för att uppdatera och försäkra alla intressenter om att vi är på rätt väg. 

KONFERENSER

Vi håller konferenser för lärare, ledare och supportpersonal. Vår grundare, James Nottingham, håller ofta keynotes, vilket även gäller vår chef för Consultancy and Evaluation, Martin Renton. Gästföreläsare på Challenging Learning-konferenser omfattar Carol Dweck, Jaz Ampaw-Far, John Hattie, Sir John Jones, Guy Claxton och ny för 2020 Jo Boaler. 

KONFERENSER

Vi håller konferenser för lärare, ledare och supportpersonal. Vår grundare, James Nottingham, håller ofta keynotes, vilket även gäller vår chef för Consultancy and Evaluation, Maritn Renton. Gästföreläsare på Challenging Learning-konferenser omfattar Carol Dweck, Jaz Ampaw-Far, John Hattie, Sir John Jones, Guy Claxton och ny för 2020 Jo Boaler.

KONFERENSER

Vi håller konferenser för lärare, ledare och supportpersonal. Vår grundare, James Nottingham, håller ofta keynotes, vilket även gäller vår chef för Consultancy and Evaluation, Maritn Renton. Gästföreläsare på Challenging Learning-konferenser omfattar Carol Dweck, Jaz Ampaw-Far, John Hattie, Sir John Jones, Guy Claxton och ny för 2020 Jo Boaler.

Keynotes

Det går bra att boka James Nottingham eller Martin Renton för att genomföra keynotes på er konferens. Båda är kända över världen som två av de mest engagerande och tankeväckande talarna inom utbildning. Deras presentationer karaktäriseras av en sällsynt skicklighet att blanda träffsäkra anekdoter, hårdkokta fakta, god humor och praktiska råd till en riktigt övertygande berättelse.

KEYNOTES

Det går bra att boka James Nottingham eller Martin Renton för att genomföra keynotes på er konferens. Båda är kända över världen som två av de mest engagerande och tankeväckande talarna inom utbildning. Deras presentationer karaktäriseras av en sällsynt skicklighet att blanda träffsäkra anekdoter, hårdkokta fakta, god humor och praktiska råd till en riktigt övertygande berättelse.

KEYNOTES

Det går bra att boka James Nottingham eller Martin Renton för att genomföra keynotes på er konferens. Båda är kända över världen som två av de mest engagerande och tankeväckande talarna inom utbildning. Deras presentationer karaktäriseras av en sällsynt skicklighet att blanda träffsäkra anekdoter, hårdkokta fakta, god humor och praktiska råd till en riktigt övertygande berättelse.

STUDIERESOR

Vi anordnar gärna en studieresa för att ni ska kunna bevittna effekterna av utmanande lärande i andra regioner eller länder. I genomsnitt är vi värd för 12 till 20 studieresor per år. Ibland organiserar vi allt, inklusive resor, mat och boende; andra gånger ordnar vi bara en workshop och några skolbesök åt er. Om ni låter oss veta vad ni vill, tar vi hand om resten.

STUDIERESOR

Vi anordnar gärna en studieresa för att ni ska kunna bevittna effekterna av utmanande lärande i andra regioner eller länder. I genomsnitt är vi värd för 12 till 20 studieresor per år. Ibland organiserar vi allt, inklusive resor, mat och boende; andra gånger ordnar vi bara en workshop och några skolbesök åt er. Om ni låter oss veta vad ni vill, tar vi hand om resten.

STUDIERESOR

Vi anordnar gärna en studieresa för att ni ska kunna bevittna effekterna av utmanande lärande i andra regioner eller länder. I genomsnitt är vi värd för 12 till 20 studieresor per år. Ibland organiserar vi allt, inklusive resor, mat och boende; andra gånger ordnar vi bara en workshop och några skolbesök åt er. Om ni låter oss veta vad ni vill, tar vi hand om resten.

Vanliga frågor & Svar/FAQ

Varför ska jag välja Challenging före en annan leverantör?

Våra medarbetare arbetar med oss på heltid, vilket gör att vi kan ge en kontinuitet av värden, processer och strategier som genomlyses gång på gång. Denna modell står i kontrast till många andra pedagogiska konsultföretag som tenderar att vara egenföretagare eller lösa sammansättningar av flera egenföretagare.

Vi investerar i vårt team genom att utmana, uppmuntra och coacha under hela året, samt träffas var sjätte månad – alla 30 anställda från 6 länder – för att fokusera på vision, värden och ny forskning. Våra medarbetare håller sig uppdaterade genom pro bono-arbete i en mängd olika klassrum och sammanhang; och vår kontorspersonal är alltid en central del av allt vårt professionella lärande. Samarbeta med oss och du kommer att träffa ett team som på allvar tar sig an lärande, men aldrig sig själva på för stort allvar. Vi skickar medarbetare med “Utmanande lärande i blodet” och vår kontorspersonal kommer att vara lika hängiven. Vi kommer att stödja dig genom hela processen med nödvändig dokumentation, lägesrapporter, läromedel, resurser, och en namngiven kontaktperson. Vi kommer att finnas till hands när du behöver oss för att lugna, utmana, informera och uppmuntra. Välj oss så prioriterar vi dig från början till slut.

Vilken typ av tjänster erbjuder Challenging Learning?

Våra två mest populära typer av tjänster är de långsiktiga projekt vi kallar CLP (Challenging Learning Process) och de keynotes som erbjuds av James Nottingham och Martin Renton. Vi genomför också en hel del tjänster på plats i skolor, på konferenser och arrangerar studieresor som inkluderar besök på förskolor, skolor och gymnasier vi har bidragit till att förbättra.

Våra huvudteman är utmaning, kollektiv förmåga/Efficacy, dialog, Återkoppling, growth mindset; The Learning Pit/Utmaningsmodellen; Philosophy for Children, Framsteg & prestation, frågeteknik, och Visible Learning®. Vi arbetar med all personal i samband med utbildning av barn och elever, inklusive lärare, ledare, stödpersonal, coacher/handledare, konsulter och förstelärare.

Förutom våra tjänster erbjuder vi även en rad böcker, läromedel resurser, filmer och Learning Pit-nedladdningar.

Vad står Challenging Learning för?

“Utmanande lärande” (Challenging Learning) har en dubbel betydelse: å ena sidan gör vi lärandet mer utmanande; Och å andra sidan utmanar vi hur lärandet sker.

Vi vet att lärande sker i större utsträckning när människor går utanför sin komfortzon; att mer eftertanke och strategi kommer från misstag än från enkel framgång. Och ändå försöker lärare alltför ofta göra det lätt för sina elever. Även hos föräldrar (”curlingföräldrar”) syns den trenden, det vill säga en önskan om att förenkla tillvaron för sina barn. Detta trots att de nog egentligen vet att det är bra om deras barn utmanas och tränas i att stå självständigt på egna ben.

Vårt förslag är att gå i strid med detta genom att faktiskt införa mer utmaning, inte mindre. Att uppmuntra alla att lämna sin komfortzon, att undersöka, att söka alternativ, att avvisa enkla svar, att delta i mer eftertänksamma frågestunder, att söka argument och motargument. Med andra ord: att söka utmaning snarare än att undvika det; att gå ner i lärandegropen (Learning Pit) snarare än att välja det enkla och hålla sig till det man redan vet.

 

Vi visar pedagoger hur detta kan göras, trots en komplex vardag och ovana hos elever och curlingföräldrar. i samklang med allt som ska genomföras enligt läroplanen. Vi utgår från forskning som bekräftar att människor måste kämpa om de ska bära med sig lärdomar långt in i framtiden, att mer lärande uppstår genom att undersöka misstag än från att verifiera svar.

Vi gör lärande mer utmanande eftersom bevisen är tydliga: vi växer alla när vi kliver ut ur vår komfortzon. Och vi utmanar sättet på vilket lärande sker eftersom det alltid finns ett bättre sätt – oavsett om det är mer effektivt, strukturerat, mer etiskt eller mer samverkande.

Erbjuder ni något till föräldrar?

Det mesta av vårt arbete sker tillsammans med pedagoger och ledare som arbetar med barn och elever. Men när vi arbetar långsiktigt med förskolor, skolor eller gymnasier arrangerar vi också ofta föräldraworkshops där vi berättar om den senaste forskningen och de bästa idéerna för att stödja barns lärande. Detta inkluderar hur man:

– ska (och inte ska) berömma barn
– kan hjälpa barn till ett growth mindset

– utvecklar självkänsla och bygger självförmåga/Efficacy

– ger råd om betyg och om att sätta etiketter på barn och elever

– på bästa sätt hanterar misstag och misslyckande

– tränar frågeteknik som engagerar till nyfikenhet och samtal

– utvecklar en rad strategier för att kunna resonera

Förutom dessa workshops rekommenderar vi Uppmuntrande lärande av James Nottingham (2013). Denna inspirerande, humoristiska och praktiska bok visar dig vad du ska göra för att hjälpa barn och elever i alla åldrar att utvecklas till att var självsäkra, omtänksamma och självständigt lärande individer.

Erbjuder ni något för enskilda lärare och team?

Vi genomför konferenser och workshops – som alla är tillgängliga för såväl individer som grupper och team. Vi erbjuder också våra nio böcker, plus lektionsidéer, nedladdningsbara resurser och filmer, vilka är tillgängliga på denna webbplats.

Vilken är den bästa professionella utvecklingen för mitt team?

Hör av er så hjälper vi er att bestämma! Vi ställer några frågor om er kontext och era mål och ger sedan några förslag på era nästa steg. Vi kommer inte att pressa er och vi kommer inte att erbjuda ett färdigt paket. Istället lyssnar vi noga på dina tankar och hjälper dig sedan att utforma den bästa blandningen av resurser, stöd och tjänster som bygger kapacitet och leder till betydande och hållbara förbättringar i undervisning, lärande och ledarskap.

PRATA MED OSS…

Vi kontaktar dig via telefon eller videosamtal för att besvara dina frågor

PRATA MED ANDRA…

Vi sätter dig i kontakt med någon som redan arbetar med en CLP så du kan få en inblick i vårt arbete inifrån

BE OM ETT FÖRSLAG…

Vi skickar ett detaljerat utkast till förslag som visar vad vi kan göra för dig och vilka kostnader det omfattar

PERSONLIGT MÖTE…

Vi bokar träff med dig och andra beslutsfattare för ett personligt möte

STUDIERESA ...

Vi organiserar en studieresa för dig och dina medarbetare att besöka någon av de skolor eller kommuner som valt att ta stöd av en CLP

Vanliga frågor & Svar/FAQ

Varför ska jag välja Challenging före en annan leverantör?

Våra medarbetare arbetar med oss på heltid, vilket gör att vi kan ge en kontinuitet av värden, processer och strategier som genomlyses gång på gång. Denna modell står i kontrast till många andra pedagogiska konsultföretag som tenderar att vara egenföretagare eller lösa sammansättningar av flera egenföretagare.

Vi investerar i vårt team genom att utmana, uppmuntra och coacha under hela året, samt träffas var sjätte månad – alla 30 anställda från 6 länder – för att fokusera på vision, värden och ny forskning. Våra medarbetare håller sig uppdaterade genom pro bono-arbete i en mängd olika klassrum och sammanhang; och vår kontorspersonal är alltid en central del av allt vårt professionella lärande. Samarbeta med oss och du kommer att träffa ett team som på allvar tar sig an lärande, men aldrig sig själva på för stort allvar. Vi skickar medarbetare med “Utmanande lärande i blodet” och vår kontorspersonal kommer att vara lika hängiven. Vi kommer att stödja dig genom hela processen med nödvändig dokumentation, lägesrapporter, läromedel, resurser, och en namngiven kontaktperson. Vi kommer att finnas till hands när du behöver oss för att lugna, utmana, informera och uppmuntra. Välj oss så prioriterar vi dig från början till slut.

Vilken typ av tjänster erbjuder Challenging Learning?

Våra två mest populära typer av tjänster är de långsiktiga projekt vi kallar CLP (Challenging Learning Process) och de keynotes som erbjuds av James Nottingham och Martin Renton. Vi genomför också en hel del tjänster på plats i skolor, på konferenser och arrangerar studieresor som inkluderar besök på förskolor, skolor och gymnasier vi har bidragit till att förbättra.

Våra huvudteman är utmaning, kollektiv förmåga/Efficacy, dialog, Återkoppling, growth mindset; The Learning Pit/Utmaningsmodellen; Philosophy for Children, Framsteg & prestation, frågeteknik, och Visible Learning®. Vi arbetar med all personal i samband med utbildning av barn och elever, inklusive lärare, ledare, stödpersonal, coacher/handledare, konsulter och förstelärare.

Förutom våra tjänster erbjuder vi även en rad böcker, läromedel resurser, filmer och Learning Pit-nedladdningar.

Vad står Challenging Learning för?

“Utmanande lärande” (Challenging Learning) har en dubbel betydelse: å ena sidan gör vi lärandet mer utmanande; Och å andra sidan utmanar vi hur lärandet sker.

Vi vet att lärande sker i större utsträckning när människor går utanför sin komfortzon; att mer eftertanke och strategi kommer från misstag än från enkel framgång. Och ändå försöker lärare alltför ofta göra det lätt för sina elever. Även hos föräldrar (”curlingföräldrar”) syns den trenden, det vill säga en önskan om att förenkla tillvaron för sina barn. Detta trots att de nog egentligen vet att det är bra om deras barn utmanas och tränas i att stå självständigt på egna ben.

Vårt förslag är att gå i strid med detta genom att faktiskt införa mer utmaning, inte mindre. Att uppmuntra alla att lämna sin komfortzon, att undersöka, att söka alternativ, att avvisa enkla svar, att delta i mer eftertänksamma frågestunder, att söka argument och motargument. Med andra ord: att söka utmaning snarare än att undvika det; att gå ner i lärandegropen (Learning Pit) snarare än att välja det enkla och hålla sig till det man redan vet.

Vi visar pedagoger hur detta kan göras, trots en komplex vardag och ovana hos elever och curlingföräldrar. i samklang med allt som ska genomföras enligt läroplanen. Vi utgår från forskning som bekräftar att människor måste kämpa om de ska bära med sig lärdomar långt in i framtiden, att mer lärande uppstår genom att undersöka misstag än från att verifiera svar.

Vi gör lärande mer utmanande eftersom bevisen är tydliga: vi växer alla när vi kliver ut ur vår komfortzon. Och vi utmanar sättet på vilket lärande sker eftersom det alltid finns ett bättre sätt – oavsett om det är mer effektivt, strukturerat, mer etiskt eller mer samverkande.

Erbjuder ni något till föräldrar?

Det mesta av vårt arbete sker tillsammans med pedagoger och ledare som arbetar med barn och elever. Men när vi arbetar långsiktigt med förskolor, skolor eller gymnasier arrangerar vi också ofta föräldraworkshops där vi berättar om den senaste forskningen och de bästa idéerna för att stödja barns lärande. Detta inkluderar hur man:

 

– ska (och inte ska) berömma barn

– kan hjälpa barn till ett growth mindset

– utvecklar självkänsla och bygger självförmåga/Efficacy

– ger råd om betyg och om att sätta etiketter på barn och elever

– på bästa sätt hanterar misstag och misslyckande

– tränar frågeteknik som engagerar till nyfikenhet och samtal

– utvecklar en rad strategier för att kunna resonera

Förutom dessa workshops rekommenderar vi Uppmuntrande lärande av James Nottingham (2013). Denna inspirerande, humoristiska och praktiska bok visar dig vad du ska göra för att hjälpa barn och elever i alla åldrar att utvecklas till att var självsäkra, omtänksamma och självständigt lärande individer.

Erbjuder ni något för enskilda lärare och team?

Vi genomför konferenser och workshops – som alla är tillgängliga för såväl individer som grupper och team. Vi erbjuder också våra nio böcker, plus lektionsidéer, nedladdningsbara resurser och filmer, vilka är tillgängliga på denna webbplats.

Vilken är den bästa professionella utvecklingen för mitt team?

Hör av er så hjälper vi er att bestämma! Vi ställer några frågor om er kontext och era mål och ger sedan några förslag på era nästa steg. Vi kommer inte att pressa er och vi kommer inte att erbjuda ett färdigt paket. Istället lyssnar vi noga på dina tankar och hjälper dig sedan att utforma den bästa blandningen av resurser, stöd och tjänster som bygger kapacitet och leder till betydande och hållbara förbättringar i undervisning, lärande och ledarskap.

TALK WITH US ...

We’ll connect with you via phone or video call to answer your questions

TALK WITH OTHERS ...

We’ll put you in touch with people already working with Challenging Learning to give you an insider’s view of our services

SEND A PROPOSAL ...

We’ll send you a detailed draft proposal, showing the extent of our support and the costs involved

TALK FACE-TO-FACE ...

We’ll arrange to meet your key decision-makers face-to-face

STUDY TOUR ...

We’ll organise a study tour for you and your colleagues to visit some of the schools and districts making gains with the support of Challenging Learning

Stronger Learning for Stronger Lives

Kontakta oss

Stronger Learning for Stronger Lives