The Learning Pit

Learning Pit har blivit en av de mest kraftfulla och populära heuristiker för lärande under de senaste 20 åren.”

Professor Barry Hymer, Universitetet i Cumbria

Hem   –   Kontakta oss   –   Utmande läroprocess   –   Böcker

James Nottingham   –   Tjänster   –   Keynotes   –   Ämnen  –   Learning Pit

The Learning Pit uppmuntrar alla att kliva ut ur sin komfortzon.

Den skapades av James Nottingham (2007) för att stödja en kultur av utmaning, nyfikenhet, reflektion och motgångskraft. Den är populär bland lärare och föräldrar som ett sätt att uppmuntra och strukturera frågeställande, reflektion och metakognition. Du hittar miljontals referenser till Learning Pit online, med böcker, bloggar, nyhetsartiklar, videor och skolrapporter som uppmärksammar dess användbarhet och inverkan.

“Djup, praktisk och exakt: Learning Pit visar hur man gör ditt klassrum till en plats där barn och unga älskar att vara.” Professor Guy Claxton, King’s College London

“Learning Pit hjälper till att skapa lektioner som är tankeväckande och meningsfulla, och samtidigt teoretiskt sunda.” Professor Carol Dweck, Stanford University, USA

Quick Links

About The Learning Pit

Böcker

Gratis Bilder

Learning Pit filmer

Quick Links

About The Learning Pit®

Böcker

Gratis Bilder

Learning Pit filmer

En introduktion till Learning Pit®/Utmaningsmodellen

Lärande sker när du kliver ut ur din komfortzon

Och ändå är många människor tveksamma till att ta detta steg av rädsla för att göra misstag eller avslöja sina svagheter.

Det är då Utmaningsmodellen kan vara till hjälp: att uppmuntra och lugna barn och elever att ta risker, ställa frågor, och prova nya saker kan hjälpa dem att utveckla sina förmågor och fördjupa deras förståelse.

Learning Pit - classic version 2

Lärande sker när du kliver ut ur din komfortzon

Och ändå är många människor tveksamma till att ta detta steg av rädsla för att göra misstag eller avslöja sina svagheter.

Det är då Utmaningsmodellen kan vara till hjälp: att uppmuntra och lugna barn och elever att ta risker, ställa frågor, och prova nya saker kan hjälpa dem att utveckla sina förmågor och fördjupa deras förståelse.

Learning Pit - classic version 2

Lärande sker när du kliver ut ur din komfortzon

Och ändå är många människor tveksamma till att ta detta steg av rädsla för att göra misstag eller avslöja sina svagheter.

Det är då Utmaningsmodellen kan vara till hjälp: att uppmuntra och lugna barn och elever att ta risker, ställa frågor, och prova nya saker kan hjälpa dem att utveckla sina förmågor och fördjupa deras förståelse.

Lärande är en kamp

Utmaningsmodellen uppmärksammar utgångspunkten att lärande är en kamp, och visar avsiktligt på tankar av förvirring och frustration.

Dess syfte är att lugna, inte skrämma, så att när barn och elever upplever förvirring, kan de vila i vetskapen att det är en normal del av lärandet.

Learning Pit - sketch

Lärande är en kamp

Utmaningsmodellen uppmärksammar utgångspunkten att lärande är en kamp, och visar avsiktligt på tankar av förvirring och frustration.

Dess syfte är att lugna, inte skrämma, så att när barn och elever upplever förvirring, kan de vila i vetskapen att det är en normal del av lärandet.

Learning Pit - sketch
Learning Pit - sketch

Lärande är en kamp

Utmaningsmodellen uppmärksammar utgångspunkten att lärande är en kamp, och visar avsiktligt på tankar av förvirring och frustration.

Dess syfte är att lugna, inte skrämma, så att när barn och elever upplever förvirring, kan de vila i vetskapen att det är en normal del av lärandet.

James Nottingham utvecklade 'Utmaningsmodellen'

James Nottingham utvecklade “Utmaningsmodellen” (2010) för att hjälpa andra lärare attvägleda barn och elever genom Lärandegropen.

Med hjälp av de steg som beskrivs i hans böcker blir lektionerna mer innehållsrika ochtankeväckande, frågeställande och metakognition bättre och i slutändan förståelsen djupare.

Learning Pit - classic version 1

James Nottingham utvecklade 'Utmaningsmodellen'

James Nottingham utvecklade “Utmaningsmodellen” (2010) för att hjälpa andra lärare attvägleda barn och elever genom Lärandegropen.

Med hjälp av de steg som beskrivs i hans böcker blir lektionerna mer innehållsrika ochtankeväckande, frågeställande och metakognition bättre och i slutändan förståelsen djupare.

Learning Pit - classic version 1

James Nottingham utvecklade 'Utmaningsmodellen'

James Nottingham utvecklade “Utmaningsmodellen” (2010) för att hjälpa andra lärare attvägleda barn och elever genom Lärandegropen.

Med hjälp av de steg som beskrivs i hans böcker blir lektionerna mer innehållsrika ochtankeväckande, frågeställande och metakognition bättre och i slutändan förståelsen djupare.

En vardaglig version av Vygotsky's Zone of Proximal Development

James Nottingham skapade Learning Pit/Lärandegropen som en vardagligversion av Vygotsky’s Zone of Proximal Development (1978). Den har ocksåparalleller med SOLO Taxonomy (Biggs & Collis, 1982).

Genom att gå igenom Learning Pit/Lärandegropen, kan deltagarna utveckla ett growth mindset (Dweck, 2006) och öka sin självförmåga/Efficacy (Bandura,1977).

En vardaglig version av Vygotsky's Zone of Proximal Development

James Nottingham skapade Learning Pit/Lärandegropen som en vardagligversion av Vygotsky’s Zone of Proximal Development (1978). Den har ocksåparalleller med SOLO Taxonomy (Biggs & Collis, 1982).

Genom att gå igenom Learning Pit/Lärandegropen, kan deltagarna utveckla ett growth mindset (Dweck, 2006) och öka sin självförmåga/Efficacy (Bandura,1977).

Learning Pit - classic version 4
Learning Pit - classic version 4

En vardaglig version av Vygotsky's Zone of Proximal Development

James Nottingham skapade Learning Pit/Lärandegropen som en vardagligversion av Vygotsky’s Zone of Proximal Development (1978). Den har ocksåparalleller med SOLO Taxonomy (Biggs & Collis, 1982).

Genom att gå igenom Learning Pit/Lärandegropen, kan deltagarna utveckla ett growth mindset (Dweck, 2006) och öka sin självförmåga/Efficacy (Bandura,1977).

https://www.youtube.com/watch?v=3IMUAOhuO78&feature=emb_logo

Varumärke och upphovsrätt

James Nottingham och hans företag, Challenging Learning har beviljats varumärket för “The Learning Pit” av Intellectual Property Organization (IPO). Detta ger ensamrätt att använda The Learning Pit® inom:

  • Utbildningstjänster; utbildningsrådgivning, anordnandet av studieresor
  • Affärsledningskonsultation inom ledarskapsutveckling

James Nottingham och Challenging Learning äger tillståndet att använda termen “The Learning Pit” och tillhörande bilder som finns på denna webbplats får endast användas för pedagogiska, ideella ändamål. Ingen kommersiell användning är tillåten utan skriftligt godkännande av James Nottingham. I samtliga fall bör du använda följande referens:

The Learning Pit by James Nottingham
www.ChallengingLearning.com

När du skriver om The Learning Pit/Lärandegropen, bör du också hänvisa till minst en av dessa böcker av James Nottingham:

PÅ DANSKA

  • Nottingham J. (2014). Udfordrende læring, Dafolo A/S, Frederikshavn, s.139-160
  • Nottingham, J. (2017). Læringsudfordringen, Dafolo A/S, Frederikshavn.

PÅ NORSKA

  • Nottingham J. (2012). Læringsreisen, Cappelen Damm Akademisk, Oslo, s.121-138

PÅ SVENSKA

  • Nottingham J. (2013). Utmanande undervisning i klassrummet, Natur och Kultur, Stockholm., s.127-144
  • Nottingham, J. (2017). Utmaningsmodellen, Natur och Kultur, Stockholm.

När du ritar din egen representation av The Learning Pit bör du använda följande:

Illustration av (ditt namn)

Från Lärandegropen av James Nottingham

Se till att den högra höjdkurvan av Lärandegropen är högre än den vänstra, för att ge rätt intryck av att gå igenom gropen och nå fram till enförbättrad förståelse. Till exempel var illustrationen till vänster det första utkastet som använts i ett klassrum i Mellanöstern. Den version avhögern är den ändrade versionen som är mycket mer exakt.

Omnämnanden i media

BBC Radio 4, UK
The Learning Pit reference begins at 40:13
The extended piece about ‘Snowplough Parents’ begins at 37:26
with Andrea Samadi


The Learning Pit på sociala medier

Bloggar om Learning Pit

Cambridge Assessment International Education
Education Week
Midlothian, Scotland
NACE: National Association for Able Children in Education
Chemical Education
Laughology
Educate Bravely – Educators rock

 

Educate Bravely – Re-imagining learning

 

Educate Bravely – My journey over sea to develop some

 

Classroom Blogs – Hawthornden Primary 4 blog

 

Classroom Blogs – Room 5 and 6 South Hornby School blog

 

Classroom Blogs – Two teachers one blog
The Learning Pit – MisskDolan blog

Common Questions & Answers

What’s the difference between the Learning Challenge and the Learning Pit?

James named his original model the Learning Pit. This idea has captured the imagination of millions (hence the 250+ million references online to the Learning Pit). The main purpose of the Learning Pit is to encourage students to step out of their comfort zone, be less fearful of cognitive conflict, and use less-formal language to describe the uncertainty they feel when in their Zone of Proximal Development (Vygotsky, 1978).

Later, James developed the Learning Pit into a four-step lesson structure (Concept; Conflict; Construct; Consider). As he did this, he introduced the name the Learning Challenge. He also used this name as the title for his in-depth book on the subject, The Learning Challenge: Guiding Students Through the Learning Pit.

Thus, the Learning Challenge is the teaching framework that includes the Learning Pit; whereas the Learning Pit is the point in the Learning Challenge in which learners feel a sense of cognitive conflict.

With all that said, don’t worry too much: refer to it as the Learning Pit or the Learning Challenge! So long as it supports your teaching and helps you encourage your students to step out of their comfort zone and go on adventures in thinking, then it doesn’t really matter what you call it!

Where did the Learning Pit come from?

James Nottingham created the Learning Pit®. His inspiration had two main sources (though in truth, probably dozens of sources – as is the way with creativity). The first was his experience of Philosophy for Children (P4C) as a way to teach young people how to learn as much as what to learn. This ‘spoke’ to him in a way nothing else had. He had hated school – partly because of personal circumstance, but also because of the resentment he felt towards jumping through irrelevant and outdated hoops. Thus, P4C was the much needed and welcome oxygen his frustrated mind had been seeking for so long.

This passion for P4C was almost certainly heightened by timing: James was introduced to the approach by Chris Rowley in 1993 during which the first national curriculum for England & Wales was being rolled out – and with it, the tyranny of ‘tick-box teaching’. In its wake, creativity and reason were pushed to the edge of school life, which only served to galvanise James further to place P4C at the very heart of his teaching. Unfortunately, this attracted unwanted attention from those who believed P4C to be contrary to grades and standards (despite the overwhelming evidence that P4C contributes positively towards grades as well as to its central focus of developing critical, creative, caring and collaborative thinking).

So, James sought ways to justify P4C, not only to its detractors but also to his students who, despite their love of the approach, weren’t sure whether being deliberately confused by their teacher was a good thing or not! And so it was that James sat bolt upright when he heard Dr John Edwards describing Tuckman’s theory (Forming, Storming, Norming, Performing) using his Model of Transformational Learning (later published in People Rules for Rocket Scientists, 2007). The illustration Edwards used had a pit in it and thus James experienced a ‘eureka’ moment: this idea of a pit could be adapted to explain why cognitive conflict enhances learning! With Edwards’ blessing, James developed this model into what people now know as the Learning Pit (and later still into the Learning Challenge).

‘Standing on the shoulders of giants’ seems applicable here: Matthew Lipman and Ann Margaret Sharp (creators of Philosophy for Children); Chris Rowley (lecturer at Charlotte Mason College); John Edwards (University of Queensland); Roger Sutcliffe, Steve Williams, Sara Liptai, Karin Murris, Will Ord, Barry Hymer (all of SAPERE.org.uk); Jill Nottingham, Martin Renton, and George Telford (all of Challenging Learning); Phil Thompson and his team at Ideographic.co.uk for creating the many illustrations – all of these people have played their part in helping to shape what has become one of the most popular and enduring heuristics of learning to emerge in the last twenty years.

Stronger Learning for Stronger Lives

Vår vision och våra värderingar

Stronger Learning for Stronger Lives