Tjänster/ämnen/teman

Vi utgår från undervisnings- och ledarskapsteori och praktik som avsevärt förbättrar lärandet.

Hem   –   Kontakta oss   –   Utmande läroprocess   –   Böcker

James Nottingham   –   Tjänster   –   Keynotes   –   Ämnen  –   Learning Pit

Våra rekommendationer bygger på den mest aktuella och övertygande forskningen kring vad som hjälper unga människor att leva starkare liv.

Våra kompetensområden listas nedan. Vi utformar professionellt lärande som går på djupet i ett av dessa ämnen eller blandar upp till fyra av dem under en dag.

Våra presentationer och workshops är utmanande men uppmuntrande. Vi ger dig exempel på hur det kan vara och insikter om hur framgång ser ut. Vi kommer att inspirera dig till att se ditt yrkesutövande genom nya glasögon.

Våra böcker stöder ditt pågående professionella lärande genom att dela den forskning som ligger till grund för våra rekommendationer, samt ger dig massor av praktiska strategier att använda med dina barn och elever.

Utmaning

Dialog

Förskola

Förmåga/Efficacy (Kollektiv & Själv-/egen-)

Återkoppling/Feedback

Tankesätt

Leda lärande

Learning Pit/ Utmaningsmodellen

Att lära sig att lära sig

Filosofi för barn /P4C

Frågeteknik

Förhandsgranskning

Från yta till djupinlärning

SOLO Taxonomin

Synligt lärande

Framsteg & prestation

Challenge

Dialogue

Early Years

Efficacy (Collective & Self)

Feedback

Growth Mindset

Leading Learning

Learning Pit®

Learning to Learn

Philosophy for Children

Preview

Progress & Achievement

Questioning

Surface to Deep Learning

SOLO Taxonomy

Visible Learning®

Challenge

Dialogue

Early Years

Efficacy (Collective & Self)

Feedback

Growth Mindset

Leading Learning

Learning Pit®

Learning to Learn

Philosophy for Children

Preview

Progress & Achievement

Questioning

Surface to Deep Learning

SOLO Taxonomy

Visible Learning®

Stronger Learning for Stronger Lives

Vår vision och våra värderingar

Stronger Learning for Stronger Lives